Partij voor de Dieren eist onmiddellijke sluiting Esd Sic

Foto: R Lowes

FARMSUM, GRONINGEN – De Groningse Partij voor de Dieren statenfractie eist de onmiddellijke sluiting van Esd Sic. De directe aanleiding hiervoor is het feit dat Farmsum en Delfzijl deze week opnieuw werden getroffen door een zwarte stofwolk afkomstig van een blazer van het bedrijf. De partij heeft daarom het bedrijf Esd Sic en de onmiddellijke sluiting ervan, met spoed op de agenda geplaatst van de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën van aanstaande woensdag.

Ankie Voerman, fractievoorzitter en lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, vindt het onacceptabel dat omwonenden voortdurend geconfronteerd worden met kankerverwekkende stoffen in hun milieu. “De stoffen worden nota bene als zó gevaarlijk beschouwd, dat kinderen niet meer in de sneeuw mochten spelen. Dat moeten we toch niet willen in Nederland?.” De blazer werd als middelgroot beschouwd. De veiligheidsregio schaalde het incident op tot Grip 1.

Doel van de bespreking van de Partij voor de Dieren is dat alle werkzaamheden van het bedrijf opgeschort worden tot onomstotelijk door het bedrijf is aangetoond dat de emissies door bewezen en gecontroleerde aanpassingen zijn teruggebracht naar 0.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.