..

Gemeente Veendam zet eerste stappen naar een Rookvrije Generatie

VEENDAM – Wethouder Ans Grimbergen onthulde vanmiddag het eerste ‘Rookvrij’ bord bij de Wijk Ontmoetings Plaats (WOP) naast OBS De Viermaster.

Vanmiddag hielpen basisschoolkinderen van OBS De Viermaster wethouder Ans Grimbergen mee met de onthulling van het eerste ‘Rookvrij’ bord bij de Wijk Ontmoetings Plaats (WOP) bij hun school. Al in december 2017 diende fractievoorzitter Alian Spelde van D66 een motie in om de de speeltuinen in de gemeente Veendam ‘rookvrij’ te maken. Het voorstel werd mede ingediend door de PvdA, het CDA, ChristenUnie, Gemeente-Belangen en de VVD en overgenomen door het college van B en W.

Veilig en gezond

Kinderen moeten kunnen spelen in een gezonde en veilige omgeving. Daar hoort ook een rookvrije speelplaats bij. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen, kinderen aanzet om later zelf te gaan roken. Kinderen kopiëren namelijk gedrag van anderen. Een rookvrije omgeving maakt kinderen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken.

Rookvrije speelplaatsen

Er zijn negen WOP’s in de gemeente Veendam, die een grote aantrekkingskracht hebben in de wijken. Alle WOP’s worden in 2019 voorzien van een ‘Rookvrij’ bord.

Foto’s: Willem van de Werf, parkstadveendam.nl

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.