..

De natuur door de ogen van Henk Kamstra

Foto: Henk Kamstra

WESTERWOLDE, TER APEL – Regelmatig publiceren wij artikelen over de natuur in Westerwolde op Westerwolde Actueel. Auteur is Henk Kamstra uit Ter Apel. Ook de foto’s zijn van zijn hand.

Parasitaire paddenstoelen.
In de laatste week van het jaar, bij de kerstwandeling van het IVN, kom ik bijna altijd wel gele, geleiachtige, paddenstoelen tegen op dood eikenhout. Soms aan de boom, maar ook vaak op de grond. Het is de gele trilzwam die niet parasiteert op de eik, maar op de eikenschorszwam, Peniophora quercina. Het is een algemene soort die ook op andere loofbomen kan voorkomen en op andere soorten kan parasiteren.

Vogeltelweekend.
In verband met het vogeltelweekend had ik de voedersilo’s helemaal gevuld en een paar volle vogel-pindakaaspotjes geplaatst. Vooral de koolmezen lieten zich massaal zien. Ze zijn echter moeilijk te tellen; ze pikken een zonnebloempitje uit de zaadcontainer en gaan vervolgens in de struiken zitten. Ik vermoed dat ik wel 20 in de kost heb. Een onderzoek van Wageningen University, samen met vier Britse universiteiten, heeft uitgewezen dat de Britse koolmezen gemiddeld een wat langere snavel hebben. De verklaring hiervoor is dat de Britten een langere traditie hebben om vogels te voeren. Vogels met een langere snavel kunnen beter de zaadjes uit de voedersilo’s pikken. Door de betere overlevingskansen leveren ze meer jongen met ook langere snavels. Het zou mij niet verbazen dat men binnenkort zal constateren dat de mezen rondom mijn huis langere snavels hebben dan in de rest van Nederland.

Sperwer.
Deze herfst werden grote zwermen kepen uit noordelijke landen gemeld. Bij mijn voederplaats zag ik ze echter niet. De laatste weken komen ze wel bij huis. Kennelijk zijn de beukennootjes opgegeten en door lagere temperaturen en de sneeuw werd de behoefte aan ander voedsel groter. Ik heb soms wel een tiental geteld. Op een gegeven ogenblik hoorde mijn echtgenote een doffe knal tegen de ruit en zag een sperwer wegvliegen. Voor het raam lag een versufte keep op de grond. Die sperwer moet zijn aangelokt door de concentratie van zangvogels bij de voederplaats.

Usutu-virus.
Merels zie ik nog wel in de tuin. Soms 4 tegelijk. Landelijk is de merel bij de tuinvogeltelling van de 3de naar de 4de plaats gezakt. De oorzaak is o.a. het Usutu-virus dat wordt overgebracht door steekmuggen en waarschijnlijk met trekvogels uit Afrika naar Europa is gekomen. Het virus werd voor het eerst in 2001 in Oostenrijk gemeld en richtte in 2012 al een massale slachting onder de merels in Duitsland aan. In 2016 werden in augustus en september ook in Nederland al 924 dode merels gemeld. Bij 27 van de 32 werd het Usutu-virus gevonden. Voor de mens levert het virus geen gevaar op. Opvallend is dat ik de huismus zeer zelden zie bij mijn huis. Ik vermoed door gebrek aan nestgelegenheid. Wel zie ik regelmatig een heggenmus, maar deze hoort niet bij de mussen. De gaai zie wel zo nu dan achter het huis waar hij waarschijnlijk zo nu en dan de door hem verstopte eikels opzoekt. En eikels waren er in overvloed dit jaar ondanks de droge zomer.

Lezing “Vogels in een veranderend klimaat”.
Dr. Maarten Loonen bestudeert al 30 jaar brandganzen op Spitsbergen. De laatste jaren is daar ook de noordse stern bij gekomen. Hij kijkt wat de invloed van het veranderde klimaat is op de flora en fauna van Spitsbergen en met name op de genoemde vogels.
Datum/tijd: Dinsdag 12 februari 20-22 uur.
Organisatie: IVN Westerwolde-Oldambt.
Plaats: Pannenkoekenboerderij Vlagtwedde, Schoolstraat 120, 9541CN Vlagtwedde.

Ingezonden door Henk Kamstra

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.