Bomen maken plaats voor oude beekloop

Foto: Jans Velthuis

SELLINGEN – Vorige week startte aannemer Oosterhuis met de voorbereidende werkzaamheden in het gebied Renneborg-Ter Walslage. Half maart geven bestuurders van provincie, gemeente, waterschap en terreinbeheerders, samen met de inwoners van het gebied, het officiële startsein voor de laatste fase van de gebiedsontwikkeling van de Ruiten Aa.

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het snoeien en zagen van struiken en bomen langs de Ruiten Aa. De beekloop wordt weer teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie van rond 1960. Het gebied is begrensd aan weerszijden van de Ruiten Aa vanaf Ellersinghuizen tot Ter Walslage. In dit stroomgebied wordt de waterhuishouding verbeterd. Er worden maatregelen genomen om het water in het dal van de Ruiten Aa langer vast te houden, zodat het in natte periodes langer duurt voordat het water afstroomt naar de Dollard. Door de beek te laten meanderen, slingeren, krijgt natuur kansen om te ontwikkelen en kunnen straks de vissen van en naar hun paaiplekken trekken.

Vandaag werden aan de Dennenweg  in Sellingen veel van de hoge dennenbomen van het stukje bos tegenover het zwembad  geruimd. Na half maart wordt er in verband met de start van het broedseizoen niet meer gekapt.

Foto’s: Jans Velthuis

 

 

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.