..

Herstel kolk Oudeschans officieel afgesloten

Foto: Jan Glazenburg

OUDESCHANS – Vanmiddag werd het project herstel kolk Oudeschans officieel afgesloten.

De afgelopen jaren werd duidelijk dat de Oudeschanskerkolk aan het ‘verlanden’ was en dat de kwaliteit van het water achteruit ging. De kolk werd daarom uitgegraven en is inmiddels bijna in ere hersteld, waarbij de dikke sliblaag is verwijderd en de oevers zijn vrijgemaakt van begroeiing. De meters dikke sliblaag is onderzocht op plantenresten. Het archeologische onderzoek heeft onder andere musketkogels, botten, schoenen en aardewerk opgeleverd.

Natuuronderzoek wees uit dat het zoetwaterleven in de kolk vroeger anders was dan nu. Er was ooit sprake van een gezonde visstand en een grote diversiteit aan schelpdieren. In de diepere sliblagen zijn huisjes van enkele slakken- en mosselsoorten gevonden die niet meer bij recente inventarisaties zijn waargenomen.

Herstel
De verwachting is dat door het verwijderen van het slib de natuur in de kolk zich gaat herstellen. Er is helderder water ontstaan, waardoor ondergedoken waterplanten de kans krijgen zich opnieuw te vestigen.

Wilgen
Begin januari zijn de meeste wilgen rond de kolk gekapt. Volgens het IVN waren de wilgen ziek en leverden ze gevaar op voor de omgeving. Met het kappen van de wilgen is de kans op slibvorming in de kolk afgenomen, omdat er nu in de herfst minder bladeren in het water terechtkomen. In de nabijheid van de kolk worden nieuwe boompjes geplant. Een stam blijft in het water liggen. Dit in de hoop dat de ijsvogel hem als broedplaats gaat gebruiken.

Historie
De historie van de kolk is voor een deel duidelijker geworden. Slibonderzoek door de RUG heeft uitgewezen dat de kolk tussen 1470 en 1640 is ontstaan en daarna meerdere malen is overspoeld door zeewater. In combinatie met andere historische bronnen wordt nu een aannemelijke reconstructie gemaakt van het ontstaan van de kolk en ingrijpende gebeurtenissen die de omgeving hebben getroffen.

Vanmiddag werd het project officieel afgerond. Hierbij was ook gedeputeerde Henk Staghouwer aanwezig. Na een korte uitleg door Aart Jan Langbroek van I.V.N. Westerwolde-Oldambt over de werkzaamheden bij de kolk, toog het gezelschap naar de Garnizoenskerk in Oudeschans voor de première van de film: ‘ De Oudeschansker Kolk; Een geschiedenisboek onder water’.

Na enkele toespraken, waarin iedereen werd bedankt voor hun medewerking en financiële steun, overhandigde archeoloog Ko Lenting  wethouder Bart Huizing en gedeputeerde Henk Staghouwer een fotoboek over de archeologische vondsten in de kolk.  De bijeenkomst werd afgesloten met hapje en een drankje.

Foto’s: Jan Glazenburg
Klik HIER voor meer foto’s

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.