..

Wedde dat ’t lukt ontvangt € 3.300,00 van het Oranje Fonds

Foto: Pixabay

WEDDE – Wedde dat ’t lukt ontvangt een bijdrage van € 3.300,00 van het Oranjefonds voor het project “Samen aan tafel”. Met dit project tracht Wedde dat ’t lukt te voorkomen dat inwoners van de dorpen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen in een sociaal isolement belanden door de onderlinge relaties te bevorderen. De doelgroep van dit project zijn mensen, die om uiteenlopende redenen minder vaak uit huis komen en graag kennis willen maken met anderen in de hoop vriendschappen op te bouwen. Mensen in elke leeftijdscategorie.

“Samen aan tafel” bestaat uit een gezamenlijke maaltijd waarvoor deelnemers uit de bovenstaande doelgroep zich eens per maand kunnen aanmelden voor een 3-gangendiner in dorpshuis “Ons Noabershoes” te Veelerveen. Het diner wordt bereid door het team van eetcafé “Ons Noabershoes” in samenwerking met 2 bewoners van de Spetse Hoeve uit Veelerveen (een locatie van Terwille Verslavingszorg waarbij aan cliënten hulp wordt geboden voor een terugkeer in de maatschappij). Er zal gekookt worden met lokale producten (Cittaslow).

Vindt u het fijn om iemand mee te nemen als begeleider dan kan deze zich ook aanmelden voor het diner. Na afloop bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een bingo, dat door de Algemene Invalidenbond Oost Groningen zal worden georganiseerd.
Degenen die geen vervoer hebben worden opgehaald en na afloop ook weer thuisgebracht door medewerking van de Spetse Hoeve.

We starten op vrijdag 8 maart om 18.00 uur tot ongeveer 19.30 uur. Aanmelden kan tot maandag 4 maart via de dorpsondersteuner Marian Beltman. Telefoonnummer 06 239 344 49 of via mail: info.weddelukt@gmail.com

Klik HIER voor meer informatie.

We kunnen per keer 40 personen ontvangen, dus wacht niet te lang met opgeven. vol=vol.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.