..

Informatiebijeenkomst in dorpshuis De Voortgang over uitbreiding Camping Wedderbergen

Foto: Catharina Glazenburg

WEDDE – Vanavond vindt in dorpshuis De Voortgang een openbare bijeenkomst plaatst in verband met de uitbreiding van Camping Wedderbergen.

Zoals u hoogstwaarschijnlijk bekend is, wil Camping Wedderbergen de camping langs de Westerwoldse Aa uitbreiden richting de brug die de Wedderbergenweg met de Eltjo Mulderweg verbindt. De camping heeft hiervoor een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente. Wil de gemeente deze vergunning kunnen verlenen dan moet eventuele schade aan de natuur worden gecompenseerd. De reden hiervan is dat het gebied waar de camping het kampeerterrein wil uitbreiden onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland. Alleen in het geval er sprake is van passende natuurcompensatie kan de vergunning mogelijk worden verleend.

In verband hiermee heeft de camping in dezelfde aanvraag een vergunning gevraagd voor het realiseren van natuur(compensatie) op een perceel tussen de Markeweg 7 en 8 te Wedde. De gemeente wil graag samen met het dorp Wedde in gesprek over de mogelijke inrichting van dit gebied. Na overleg met de Dorpsraad Wedde is besloten om eerst een openbare informatiebijeenkomst te organiseren waarin de vergunningaanvraag en de status ervan wordt toegelicht. Het is tevens de bedoeling om de inwoners tijdens deze avond over de vervolgstappen te informeren.

De gemeente Westerwolde nodigt een ieder van harte uit de bijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst vindt vanavond plaats in Dorpshuis “De Voortgang” in Wedde. Aanvang 19.30 uur.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.