Partij voor de Dieren: plant bomen voor het klimaat

Foto: Jan Doornkamp

GRONINGEN – De Partij voor de Dieren wil dat er in de provincie meer bomen worden geplant in de strijd tegen klimaatopwarming. De partij dient hiertoe een motie in bij de Provinciale Staten vergadering vandaag. Bomen nemen namelijk veel CO² op en vandaag staat het “Vervolgproces ontwerp klimaatakkoord” op de agenda.

Ankie Voerman, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vindt het merkwaardig dat er eerder sprake is van ontbossing dan van aanplant, zowel in Nederland als in de provincie Groningen. “Het is heel merkwaardig dat er bij alles dat in het kader van het klimaat gebeurt, nooit wordt gesproken over de noodzaak van het aanplanten van bomen. Integendeel, er verdwijnen steeds meer bomen. En dat terwijl bomen zoveel CO² opnemen!”

Wat een boom per jaar aan CO² opneemt, verschilt per soort, maar gemiddeld wordt daar ongeveer 20 kg CO² voor genoemd. Voerman dient morgen nog twee moties in bij het onderwerp klimaatakkoord: zij probeert de Staten mee te krijgen in haar visie dat biomassa niet duurzaam is en ook niet meegenomen dient te worden in de klimaatdoelstellingen van de provincie. Ook zal zij pleiten voor een hoger waterpeil in de veengebieden teneinde veenoxidatie en andere schade tegen te gaan.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.