PVV: spoorlijn snel doortrekken naar Ter Apel en Emmen

Foto: Catharina Glazenburg

STADSKANAAL, TER APEL, EMMEN – De Provinciale PVV fractie heeft woensdag verheugd gereageerd op het nieuws dat vanaf 2025 er een trein gaat rijden van de stad Groningen naar Stadskanaal. Een eerste grote stap is gezet om de zuidoosthoek van onze provincie beter te ontsluiten, maar er is geen tijd om achterover te leunen. De spoorlijn moet zo snel mogelijk worden doorgetrokken naar Ter Apel en Emmen.

Dat zou snel gerealiseerd kunnen  worden door het herstellen van de vroegere spoorlijn tussen Stadskanaal en Ter Apel en deze vervolgens door te trekken naar Emmen. Hierdoor ontstaat er een directe verbinding tussen Groningen en Enschede. De Partij voor de Vrijheid vindt de realisatie van deze Nedersaksenlijn een must voor de regio.

De aanleg is noodzakelijk voor de ontwikkeling en het ontsluiten van dit economisch zwakkere gebied. Een directe treinverbinding met Groningen is ook belangrijk voor de jeugd. Zij kunnen met een directe treinverbinding  binnen afzienbare tijd in Groningen komen voor hun studie. Ook hoeven studenten hierdoor niet noodzakelijkerwijs op zoek naar woonruimte in Groningen waar toch al woningkrapte heerst.

Die verbinding zal een boost geven aan de regio en een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van de Veenkoloniën. De PVV zal zich de komende 4 jaar binnen Provinciale Staten sterk maken om de treinverbinding naar Ter Apel en Emmen snel te realiseren.

Ingezonden door Ton van Kesteren
Fractievoorzitter PVV Groningen

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.