Realisatie Monument21 voor het Stadskanaalster Achterhuis komt dichtbij

Foto: SHC


STADSKANAAL – De financiering voor een monument voor de familie Drenth, die in de oorlogsjaren onderdak bood aan diverse onderduikers, is driekwart rond.

De Stichting Drenth Monument, die in de zomer van 2018 is opgericht om een kunstwerk te plaatsen aan de Kromme Wijk ter herinnering aan de gebeurtenissen in het zgn. ‘Stadskanaalster Achterhuis’, heeft de financiering van het kunstwerk bijna rond. Driekwart van het benodigde bedrag is inmiddels toegezegd door fondsen en lokale bedrijven die soms ook een bijdrage in natura willen leveren. Ook enkele particulieren doneerden al spontaan een bijdrage. 

Aan de Kromme Wijk in Stadskanaal stond het boerderijtje van de familie Drenth. Zij hielpen tijdens WOII 16 onderduikers aan vervolging te ontkomen, en zij hebben het allen overleefd.

Op de plek waar het huisje stond, herinnert niets meer aan deze onbaatzuchtige daad van hulp aan wie dat toen nodig hadden. Daar wil de Stichting Drenth Monument verandering in brengen.

Het monument is ontworpen door kunstenaarscollectief WINKAL, bestaande uit Bernard Winkel en Leo Kaldenbach. 21 gebogen stalen platen symboliseren alle 21 mensen die op het moment van de bevrijding in het kleine huis leefden. Inmiddels is er ter plaatse een bodemkundig en een ecologisch onderzoek uitgevoerd, waarna de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Zoals het nu lijkt kan het monument rond 12 april 2020, 75 jaar na de bevrijding van de plaats Stadskanaal, worden onthuld.

Het bestuur van de stichting Drenth Monument is bezig de laatste financiële eindjes voor de realisatie van het monument aan elkaar te knopen. Wilt u een bijdrage aan het monument doneren kijk dan op: https://monument21.nl/

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.