..

111 jongeren voelen politici aan de tand in de Tweede Kamer

Foto: Femke Twisk

DEN HAAG – Vandaag werd politiek Den Haag ondergedompeld in leefwereld van jongeren tijdens het 24ste Nationaal Jeugddebat.

Om 13.00 opende NJR de 24ste editie van het Nationaal Jeugddebat in de Tweede kamer in Den Haag. Het debat werd geopend door dagvoorzitter Ockje Tellegen (ondervoorzitter Tweede Kamer) en Luce van Kempen (voorzitter NJR). “Vandaag is de Tweede Kamer voor even van jullie. Jullie zien kansen en laten zien dat je nooit te jong bent om verantwoordelijkheid te nemen!”aldus Luce.

Kamerlid Rens Raemakers en Lisa Westerveld trapten af met het onderwerp Jongeren en democratie. Fractie rood stelde dat jongeren ook hun mening willen geven in de politiek. Hiervoor wilden zij een jongerenparlement oprichten. Raemakers, invaller van de zieke minister Ollongren, gaf aan samen met de jongeren te willen werken aan een concreet voorstel voor een jongerenparlement.

Minister Wiebes ging in gesprek met fractie blauw over accijnzen op plastic om klimaatverandering tegen te gaan. Hij omarmde de visie van fractie blauw dat plastic niet altijd nodig is, zoals om zijn scheermesjes heen. Hij gaf aan dat er onderzocht moet worden hoe duurzamer produceren kan bijdragen aan het verminderen van plastic. “Als er dan toch plastic gebruikt wordt, moet het in ieder geval gerecycled worden” aldus Wiebes.

Nationaal Jeugddebat
In de politiek wordt veel beslist voor jongeren. Daarom is het belangrijk dat jongeren inspraak hebben en van zich laten horen. Met het Nationaal Jeugddebat wil NJR-jongeren niet alleen bij de politiek betrekken, maar ook de politiek verrijken door de inbreng van jongeren.

De deelnemers zijn eerder dit jaar tijdens provinciale jeugddebatten geselecteerd. Ze komen uit alle provincies, van verschillende schooltypes, zijn van verschillende leeftijden en diverse culturen. De deelnemende jongeren vormen daardoor een representatieve afspiegeling van de Nederlandse jeugd.

NJR
NJR is de springplank van de nieuwe generatie. Wij verbinden jongeren met hun sterke punten, met andere jongeren en organisaties.

Ingezonden.

Foto’s: Femke Twisk

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.