Jan van Lenthe schreef boek over Harmans Warming, de zwienenkoper

Foto: Jan van Lenthe

SLEEN, OOST GRONINGEN – Jan van Lenthe heeft een boek geschreven over Harmans Warming, de zwienenkoper, die vroeger ook handel dreef in Oost Groningen.

Harmans Warming (1920 – 2017) is in 1920 in Sleen (Drenthe) geboren. Zijn hele leven heeft hij in Sleen op zijn geboorteplek gewoond en gewerkt als boer. Daar is hij in 2017 ook overleden.

Hij kon als jongeman zetboer worden op een boerderij in de Wieringermeerpolder, maar zijn opa zei: “IJ heurt híer!” , dus bleef hij op de ouderlijke boerderij in Sleen.

Na de oorlog werd hij er varkenshandelaar bij, zwienenkoper. Zijn vader vond dat maar niks. Zwienenkopers stonden niet hoog in aanzien. Maar hij zette door, gesteund door zijn vrouw, en jarenlang heeft hij gehandeld in biggen in de regio Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe. Elke dinsdagmorgen toog hij met zijn vrachtwagentje vol biggen naar de biggenmarkt in Ommen.

In de biggenhandel deed hij veel mensenkennis op. Als agent van de hagelverzekering voor Noord-Nederland kwam hij ook veel met boeren uit verschillende windstreken in aanraking.

In 2007 vertelde hij er wat over aan de schrijver van dit boek, Jan van Lenthe, die daarop tegen hem zei: “Dat zou je moeten laten opschrijven.” Hij dacht diep na en vroeg toen aan Jan van Lenthe of deze dat wou doen.
Zo heeft Jan van Lenthe de levensverhalen die Harmans Warming hem van 2007 tot 2017 in het Drents vertelde woordelijk opgetekend: over zijn jeugd in Sleen, zijn dominante maar ook geliefde opa, de oorlog, zijn werk als zwienenkoper, zijn baantje voor de hagelverzekering, en over allerlei voorvallen en personen uit het Sleener en Drentse verleden.

“Na mijn dood mag je er een boek van maken,” zei hij. Jan van Lenthe beloofde hem dat en heeft nu dit boek gemaakt, verluchtigd met mooie foto’s, onder andere uit de albums van de familie Warming. Zo puur mogelijk, in dezelfde (Drentse) bewoordingen, zonder opsmuk zijnerzijds, heeft hij een en ander, afwisselend in het Nederlands en Drents, opgeschreven.

Dit boek is het persoonlijke verhaal van Harmans Warming zoals hij het beleefd en ervaren heeft. Hij komt zelf aan het woord. Het is zijn levensverhaal. Het verhaal van een Drentse boer en zwienenkoper in Sleen. Waarbij Harmans Warming ongemerkt, tussen de regels door, een heel persoonlijk portret van zichzelf schetst en ons een staaltje mentaliteitsgeschiedenis van honderd jaar Sleen en Drenthe schenkt.

Jan van Lenthe (1944) was meester aan een basisschool in Halsteren en in Sleen. Hij schreef geschiedenisverhalen en andere verhalen voor kinderen en ook musicals voor kinderen.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.