“Regionale werkgevers hebben behoefte aan grensoverschrijdende stages”

Foto: Pixabay

WINSCHOTEN – Uit een onderzoek, wat is uitgevoerd door Platform 31 blijkt dat regionale werkgevers behoefte hebben aan grensoverschrijdende stages.

Platform31, een landelijke kennis- en netwerkorganisatie op het gebied van stad en regio, heeft op 30 april 2019 de resultaten van een onderzoek gepubliceerd dat in november 2018 is uitgevoerd door studenten van de Hanzehogeschool en de Hochschule Emden-Leer. Het onderzoek vond plaats tijdens de Promotiedagen, een bedrijvenbeurs die ieder jaar in Groningen plaatsvind.

Het onderzoek
De centrale onderzoeksvraag was: in welke mate zijn Duitse en Nederlandse bedrijven en regionale overheden/instellingen genegen om grensoverschrijdende stage- en onderzoeksopdrachten aan te bieden? 157 Noord-Nederlandse en Duitse bedrijven namen deel aan het onderzoek. Deze waren voor 75% geneigd om stage- en afstudeeropdrachten aan te bieden. Van deze groep staat 70% positief tegenover het grensoverschrijdend aanbieden van deze opdrachten. Opvallend: een deel van deze bedrijven biedt op het moment nog geen stage- en afstudeeropdrachten aan. Er is met name behoefte aan studenten op het gebied van ICT, duurzaamheid en marketing & sales.

Innovatiewerkplaats
Een van de aanbevelingen van het onderzoek is om de Innovatiewerkplaats die is gehuisvest in de Ondernemers Factory in Winschoten een steviger profiel te geven. In de Innovatiewerkplaats komen Noord-Nederlandse en Noord-Duitse studenten, onderzoekers, ondernemers en kennisinstellingen bij elkaar om samen aan concrete problemen en onderzoeken te werken en kennis uit te wisselen. Het doel? Perspectief creëren voor jonge talenten die in het noorden van Nederland en Duitsland een opleiding volgen.

De Innovatiewerkplaats is een initiatief van het project EDRiT (Eems Dollard Regio in Transitie). In EDRiT werken overheden en onderzoeks- en onderwijsinstellingen aan beide kanten van de grens samen met steun van de Eems Dollard Regio en het Europese programma Interreg VA. Naast de gemeente Oldambt zijn dit o.a. de Hanzehogeschool Groningen (het kenniscentrum NoorderRuimte), de Hochschule Emden-Leer, de Landkreis Leer, de Industrie- und Handelkammer in Emden en de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van Platform31 (www.platform31.nl).

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.