Scholieren bereiden zich voor op happening in Theater van de Natuur

Foto: Artphy

SELLINGEN – Op 7 mei a.s. maken leerlingen uit klas 5 vwo van de RSG Ter Apel en op 14 mei van Ubbo Emmius Stadskanaal natuurbelevingstochten in het bos rond de Dennenweg in Sellingen. Ze nemen dan deel aan het project De Kunst Van Natuurlijk Beleven (DKVNB). Met de inspiratie die zij deze dagen opdoen, gaan ze op school aan de slag en op zondagochtend 7 juli vertonen zij in het Theater van de Natuur in Sellingen hun ‘kunsten’ tijdens een happening in het kader van de kunstmanifestatie Beek in Beeld.  

DKVNB

In het educatieproject De Kunst Van Natuurlijk Beleven leren jongeren de natuur zien als terrein voor beleving en verbeelding. Binnen vakken als Nederlands, biologie, aardrijkskunde en culturele en kunstzinnige vorming verdiepen zij zich in natuur, water, landschap, cultuur en kunst. Dat gebeurt op school en in de veldlessen rond de theaterheuvel. In kleine groepen verkennen de leerlingen met behulp van een kaart het landschap en staan ze aan de hand van opdrachten stil bij de betekenis van water en bos in de eigen leefomgeving. Op school wordt door docenten de draad opgepakt. Zij steunen de leerlingen bij de creatieve verbeelding van de opgedane kennis en hun eigen ideeën. Aan het project werken behalve docenten van de twee scholen ook medewerkers van Waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer en Stichting Artphy mee.

Beek in Beeld

Komende zomer is bij Artphy in Wessinghuizen een expositie van tien kunstenaars te zien. Het is de opmaat van de grote kunstmanifestatie Beek in Beeld, die in 2020 rond de Ruiten Aa en Westerwoldse Aa zal plaatsvinden.  Bij Beek in Beeld staan de veranderingen van natuur, landschap en landbouw in het beekdal nu en in de toekomst centraal. Wat brengen bijvoorbeeld klimaatverandering en zeespiegelstijging teweeg in Westerwolde?

Op zondag 7 juli a.s. organiseert Artphy een literair-muzikale dag met als titel: ‘En aan je voeten gaat het water’. ’s Morgens is er een happening bij het Theater van de Natuur, waar leerlingen van Ubbo Emmius Stadskanaal en de RSG Ter Apel performances geven en enkele dichters van wie verzen in de dichterstrap gebeiteld zijn, voordragen uit eigen werk (o.a. Jean Pierre Rawie en K. Schippers). ’s Middags is er bij Artphy een literair-muzikale salon met optredens van zangeres Marlene Bakker, gitarist-zanger Mark Schimmel en de dichters Fieke Gosselaar, Tonnus Oosterhoff, Willem Jan van Wijk en Lilian Zielstra. De presentatie is in handen van Hans ter Heijden, die het programma in samenwerking met Artphy samenstelde.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.