Gemeente Oldambt nodigt haar inwoners uit om mee te praten over de nieuwe woonvisie

Foto: Catharina Glazenburg

OLDAMBT – Gemeente Oldambt roept haar inwoners op om actief mee te praten over de invulling van de nieuwe woonvisie.

Wethouder Laura Broekhuizen zegt hierover: “We willen graag weten hoe onze inwoners willen wonen, nu en in de toekomst. We leggen vier thema’s voor aan de deelnemers: de juiste woning op de juiste plek, duurzaam wonen, kwaliteit van de huidige woning en wonen & zorg.” Met de woonvisie heeft de gemeente een instrument om de ontwikkelingen in de gemeente te sturen en de koers vast te houden.

Wonen raakt iedereen in de gemeente. Dit doet de gemeente samen met inwoners en andere organisaties zoals woningcorporaties, huurdersorganisaties, organisaties op het vlak van wonen-welzijn-zorg, en makelaars. De woonvisie is geen blauwdruk voor de toekomst van het wonen in de gemeente Oldambt, het is een beleidsplan. De woonvisie geeft aan hoe te sturen op kwaliteit waarbij het vooral gaat over woningbouw, verdunning, woningbouwverbetering en verduurzaming. Daarnaast geeft de woonvisie aanknopingspunten voor relaties met andere beleidsvelden zoals zorg, welzijn, economie, milieu en energie.

Vier bijeenkomsten

De gemeente Oldambt organiseert vier bijeenkomsten:

  • 14 mei Dorpscentrum De Akkerschans, Bad Nieuweschans
  • 16 mei De Esborg, Scheemda
  • 22 mei De Tramwerkplaats, Winschoten
  • 23 mei Party Centrum Finnewold, Finsterwolde

Inloop is vanaf 19.15 uur, de bijeenkomsten starten om 19.30 uur.

Wilt u meepraten over de nieuwe woonvisie? Opgeven is mogelijk via info@gemeente-oldambt.nl (graag met vermelding van datum en/of locatie van de bijeenkomst die u wilt bezoeken) of via (0597) 48 20 00. Heeft u zich niet aangemeld maar wel ruimte in uw agenda? Dan bent u ook van harte welkom op één van de bijeenkomsten.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.