Niet korten, wel indexeren; Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden

Foto: Pixabay

REGIO – Willemien van Heck attendeert u middels onderstaand ingezonden bericht op het tekenen van een pensioenpetitie.

De pensioenen worden zeer waarschijnlijk in 2020 gekort en van indexering is voorlopig geen sprake. Terwijl de dubbele hoeveelheid geld in de pensioen kassen zit, worden gepensioneerden niet geïndexeerd, ja zelfs gekort! Het wordt de hoogste tijd dat wij daar tegen in opstand komen en dit niet langer laten gebeuren.

Met dit bericht wil ik U aandacht vragen voor het ondertekenen van de pensioenpetitie, georganiseerd door de gepensioneerdenverenigingen KNVG en NVOG, namens (toekomstig) gepensioneerden in Nederland.

Klik hiervoor op de link: https://petities.nl/petitions/niet-korten-wel-indexeren-geen-pensioenakkoord-zonder-gepensioneerden?locale=nl

Voor de zekerheid, de meeste mensen weten wel hoe het invullen van zo’n petitie werkt, maar niet iedereen.

Om naar de petitie te gaan, klikt u op de blauwe link die hierboven staat Soms met een combinatie van ctrl + klikken.

Dan krijgt u de website van deze petitie in beeld en kunt u daarop ondertekenen.

U vult uw naam en uw e-mailadres in en de plaats waar u woont.

Wanneer u het hokje aanvinkt, is uw ondertekening niet anoniem.

Als u ondertekend heeft, ontvangt u een email, waarin u via een link de ondertekening nog moet bevestigen.

Wanneer u dit niet doet, is uw ondertekening niet geldig.

Dus het bevestigen is beslist noodzakelijk.

U kunt voor het ondertekenen van de pensioenpetitie ook direct gaan naar: https://mijnpensioenpetitie.nl

Van veel ouderen hoor ik, dat je toch niks kunt veranderen. Of het iets uithaalt, is niet zeker. Wat wel zeker is, is dat niets doen er toe leidt dat er ook helemaal niets gebeurt.

In het laatste Psychologie Magazine las ik dat hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen Roos Vonk zegt dat er in onze samenleving een zeer grote groep bestaat die neutraal wil blijven en zich daarom niet uitspreekt. Zij waarschuwt ervoor dat zwijgen niet neutraal is maar: “Wie zwijgt, stemt toe”. Door te zwijgen geef je de boodschap af: het is oké, het kan. Dus: overheid en pensioenfondsen het is prima zo, ga zo door, niet indexeren en pensioenen verlagen.

Wilt u dit bericht zoveel mogelijk doorsturen naar familie, vrienden, bekenden en kennissenkring of groepen waaraan u deelneemt.

Ik wil eindigen met een citaat van Edmund Burke: ” Er is maar één ding nodig om het kwade (het verkeerde) te laten zegevieren: goedwillende mensen die niets doen.”

Bedankt voor uw medewerking.

Willemien van Heck

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.