..

Zaterdag 8 juni: Open toren-dag

Foto: Hilvert Huizing

PROVINCIE GRONINGEN – De toren open, de beiaardier achter het klavier en iedereen mag komen kijken. Dat was 25 jaar geleden al het idee van de Stichting Klokkenspel Groningen. En zo is sindsdien op de tweede zaterdag in juni op die plaatsen in onze provincie waar zich een carillon bevindt, al een groot aantal mensen op de Open Toren-dagen komen kijken.

Niet alleen dat carillon is dan de aandachttrekker, maar ook de luidklokken, de torenuurwerken en – in sommige gevallen – de oude speeltrommels. En daarnaast natuurlijk het prachtige uitzicht dat het publiek vanuit de torens heeft over Stad en Ommeland.

De Stichting Oude Groninger Kerken ondersteunt het idee van een Open Toren-dag en daarom wordt ook dit jaar de Open Toren-dag in samenwerking georganiseerd, met nog meer torens open dan voorgaand jaar. Beide stichtingen willen graag een breed publiek kennis laten maken
met de interessante dingen, die in de torens zijn te zien.

Ook op deze Open Toren-dag, zaterdag 8 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur, verwachten de diverse deelnemende plaatselijke stichtingen en commissies weer heel veel enthousiaste bezoekers.

De deelnemers aangesloten bij Stichting Klokkenspel Groningen zijn:
Groningen Martinitoren, Appingedam toren Nicolaï-kerk, Veendam toren Grote kerk, Middelstum toren Hippolytuskerk (zie SOGK), Heiligerlee Klokkengieterijmuseum en Winschoten toren de “Olle Witte”.

De volgende torens van de Stichting Oude Groninger Kerken heten u deze dag van harte welkom: Den Andel, Eenrum, Hornhuizen, Middelstum (zie SKG), Saaxumhuizen, Termunten, Tolbert, Uitwierde en Zeerijp.

Ook een aantal kerken en/of torens in de provincie Groningen die niet behoren tot de genoemde stichtingen ondersteunen het idee van de Open Toren-dag en sluiten zich bij dit initiatief aan door ook hun deuren voor het publiek te openen: Farmsum, Finsterwolde, Loppersum, Meeden, Noordwolde en Stedum.

De Stichting Klokkenspel Groningen kan constateren dat de belangstelling voor de veelal eeuwenoude beiaarden en luidklokken in onze provincie flink toeneemt. Zij verwacht dat de samenwerking met de Stichting Oude Groninger Kerken en anderen dat de Open Toren-dag 2019 daar opnieuw aan bijdraagt.

Informatie: info@stichting-klokkenspel-groningen.nl

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.