N969 tussen Bellingwolde en Blijham week langer afgesloten (foto-update)

BELLINGWOLDE, BLIJHAM – De N969 blijft tussen Bellingwolde en Blijham een week langer afgesloten.

De werkzaamheden aan de N969 zijn op 20 mei begonnen en duren naar verwachting tot en met 28 juni. Het onderhoud vindt plaats vanaf de rotonde bij Blijham tot de komgrens Bellingwolde. Aannemer KWS Infra uit Leek vervangt het asfalt en Salverda uit ’t Harde voert onderhoud uit aan de Langebrug over de Westerwoldse Aa.

De werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd. Er werd gestart met het gedeelte vanaf de komgrens Bellingwolde tot de Langebrug, de brug over de Westerwoldse Aa. De hoofdrijbaan en de parallelweg kregen nieuw asfalt.

Fase 2 is het asfalteren vanaf de Langebrug tot aan de kruising Hoofdweg te Blijham. Tijdens deze fase krijgt de hoofdrijbaan nieuwe asfaltlagen en wordt de parallelweg tot de kruising Voorwoldweg aangepakt. Binnen de kom van Blijham krijgt de hoofdrijbaan rode asfaltstroken aan beide zijkanten, waardoor de weg smaller lijkt. Ook worden de kruispunten bij de Oosterstraat en de Voorwoldweg veiliger gemaakt. Verder komen er nieuwe oplegblokken onder de Langebrug en wordt de brug beschermd tegen roest.

Fase 3
De N969 krijgt tussen de kruising met de Hoofdweg tot aan de rotonde N368 nieuw asfalt en er komen nieuwe  signaleringslussen, die de lichtstroken op het fietspad activeren als er een auto over rijdt. Het kruispunt blijft zo  lang mogelijk open, zodat het verkeer in en uit Blijham er zo min mogelijk hinder van heeft.

(Brom)fietsers kunnen met enige hinder gebruik maken van de N969. Het gemotoriseerd verkeer moet via een omleidingsroute van en naar Blijham rijden.

De werkzaamheden zouden tot eind juni duren. Het was de bedoeling dat op 28 juni de weg weer open zou zijn. Dit wordt echter een week later. De werkzaamheden aan de Langebrug (de brug over de Westerwoldse Aa) duren een week langer dan aanvankelijk was gepland. Zoals het nu lijkt blijft de N969 tussen Bellingwolde en Blijham afgesloten tot en met 5 juli.

Foto’s: Hilvert Huizing

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.