Mooie examenresultaten voor Winkler Prins

Foto: Jan Glazenburg

VEENDAM – Het slagingspercentage van scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam ligt ook dit jaar weer op het gebruikelijke hoge niveau: 95,1% van de leerlingen behaalt het diploma (verwacht percentage na herkansing). De examenkandidaten vmbo kader/ basis, mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium) en alle medewerkers van Winkler Prins mogen trots zijn op de door hun geleverde prestaties en de behaalde scores.

Onderstaand een prognose van de resultaten na de herexamens.

Vmbo Basis 65 = 95,6%

Vmbo Kader 74 = 93,7%

Mavo 104 = 97,2%

Havo 86 = 93,5%

Vwo 62 = 95,4%

Totaal 391 = 95,1%

Alle kandidaten zijn woensdag 12 juni telefonisch op de hoogte gebracht van hun examenresultaten. Vanavond worden alle geslaagde leerlingen op hun deelschoollocatie verwacht om hun voorlopige cijferlijst in ontvangst te nemen.

Praktijkschool

Leerlingen van de Winkler Prins praktijkschool doen geen eindexamen, maar stromen door naar een vervolgopleiding of (beschermd) werk. 25 leerlingen hebben dit schooljaar hun opleiding aan de Praktijkschool met goed gevolg afgerond. 


( Volgens de nieuwe Europese privacyregels mogen scholen geen namen van leerlingen meer doorgeven zonder toestemming van de leerlingen zelf. )

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.