..

Partij voor de Dieren: groot windmolentransport door Westerwolde geen bezwaar?

Foto: Catharina Glazenburg

WESTERWOLDE – Op vragen van de Partij voor de Dieren over de aankomende grote transporten door de dorpskernen van gemeente Westerwolde  antwoordde wethouder Luth geen bezwaren te zien en deze transporten niet anders te behandelen dan andere. Welke garantie heeft de wethouder dat de bezwaren die de andere gemeenten hebben hier niet gaan spelen?

Naar aanleiding van een brief van ons omringende gemeenten, waarin een oproep wordt gedaan de grote transporten voor het realiseren van grote windmolenparken door de dorpskernen niet toe te staan, heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan het college.

In de oproep wordt gesproken over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer dat in opbouw zorgt voor circa 50.000 voertuigbewegingen in een periode van circa twee jaar. Het vervoer van het benodigde materiaal in de naburige gemeenten Oldambt, Veendam en Midden-Groningen zal ernstige problemen op leveren; daarbij moet men denken aan de veiligheid van andere weggebruikers, overlast voor aanwonenden, onvergund kappen van bomen en schade aan bermen en wegen. Het is dus niet voor niets dat deze drie gemeentes medewerking aan de transporten hebben afgewezen.

Edith van der Horst: Hoe kan de wethouder op voorhand zo stellig zeggen dat er geen overlast en schade zal worden veroorzaakt? Je zou toch zeggen dat een gemeente die behoedzaam en zorgvuldig om wil gaan met en zeker nog niet toe is aan het realiseren van grote windmolens, de oproep van omliggende gemeentes ondersteunt, al was het alleen al uit solidariteit. De fractie van de PvdD vindt dan ook dat wij ons als gemeente Westerwolde geen medewerking moeten verlenen aan deze transporten.

Ingezonden door: Fractie Partij voor de Dieren Westerwolde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.