..

Reactie op artikel over de zwarte zwanen (Update)

WINSCHOTEN – Hieronder een ingezonden artikel naar aanleiding van de berichtgeving over de zwarte zwanen bij verpleeghuis Old Wolde.

Naar aanleiding van het vorige artikel over de zwarte zwanen bij Old Wolde het volgende: Niemand is verantwoordelijk voor de zwarte zwanen, ze kunnen vliegen en gaan en staan waar ze willen. Een boer is toch ook niet verantwoordelijk voor een groep knobbelzwanen die naast zijn boerderij zit?

De zwarte zwanen zijn geringd met de bedoeling dat als ze uit zouden vliegen we ze kunnen blijven volgen. Maar hier hebben ze nog geen zin in. Het vrouwtje dat daar nog zit te broeden heeft wel degelijk een mannetje en wordt regelmatig door hem afgelost, zodat zij kan eten en badderen. De eieren kunnen dus wel bevrucht zijn en we wachten rustig af. We laten de natuur zijn gang gaan.

Van het vorige nest zijn de jongen helaas ten prooi gevallen. Dit is nu eenmaal ook de natuur. Er zit één mannetje die bij Old Wolde hoort. Deze is geleewiekt en kan niet weg.

In tegenstelling tot het vorige artikel worden de zwanen wel degelijk in de gaten gehouden. Regelmatig kom ik langs en ik was er ook toen de eieren van het vorige nest uit kwamen. Ook heb ik hekken van ons laten plaatsen rond het nest wat er nu nog zit. Dit omdat het nest verstoord werd door fotografen. Wij hebben de zwanen geringd met als doel het verkrijgen van inzicht in verplaatsingen/trekbewegingen, emigratie naar andere broedgebieden en de overleving. De halsbanden zijn speciaal op maat gemaakt en kunnen nooit te strak zitten Halsbanden zijn gemakkelijker af te lezen dan de pootringen, de cijfers en letters zijn veel groter en een poot zit vaak onder water of staat in het lange gras waardoor je het niet af kunt lezen.

Kleurringen kunnen worden ingevoerd op www.geese.org, waarna je geïnformeerd wordt over de ringlocatie en –datum. Maar ook waar de door jou waargenomen vogel nog meer is gezien. Dit door middel van een zogenaamde life-history lijst van alle waarnemingen van de betreffende vogel, alsmede een kaart met de waarnemingslocaties. Metalen ringen (terugvondsten of –vangsten van dode of levende vogels én aflezingen) kunnen gemeld worden bij het Vogeltrekstation via www.griel.nl. Je krijgt dan informatie over de ringplaats en ringdatum.

Ik waardeer de zorgen van de lezers van het vorige artikel die niet geheel op waarheid berustte, maar deze zijn overbodig, de zwanen hebben het daar geweldig naar hun zin, maken het goed en er wordt goed naar ze om gekeken.

Update 13 juni

Iemand heeft vanmiddag de hekken rond het nest opzij geschoven en de eieren mee naar huis genomen. Op Facebook plaatste deze persoon een bericht dat hij had ingegrepen omdat de zwaan veel te lang op (onbevruchte?) eieren zat te broeden en dat de vogel sterk vermagerd was.

Hij heeft een bezoekje van de politie gehad; de eieren werden in zijn container aangetroffen.

Ingezonden

Foto’s: Trijnie Suk en Jan Doornkamp

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.