Fotoboek over Ter Apel wordt vrijdag 28 juni gepresenteerd

Foto: Uitgeverij Profiel

TER APEL – Vrijdag 28 juni wordt in Klooster Ter Apel een fotoboek over Ter Apel gepresenteerd.

In 2015 herdachten we dat 400 jaar geleden de Semslinie werd getrokken, die nog altijd de grens vormt tussen de provincies Groningen en Drenthe. Ook was het 250 jaar geleden dat werd begonnen met het graven van het Stadskanaal. Eén van de initiatieven in het kader van dat jubileumjaar, was het uitbrengen van drie fotoboeken, van elke kern langs het Stadskanaal één. Stadskanaal verscheen in 2015, en nu is er het boek over Ter Apel.

De geschiedenis van Ter Apel werd eeuwenlang gedomineerd door de aanwezigheid van het klooster, maar na de ontginning van het veen en de aanleg van het Stads-Ter Apelkanaal tot aan de Duitse grens kreeg het dorp een heel nieuwe dynamiek. Evenals in de plaats Stadskanaal ontstonden er andere middelen van bestaan, met vervoer over water, het spoor en nieuwe bedrijfjes en lintbebouwing langs het kanaal. De aanwezigheid van de bossen rondom het klooster geven het dorp echter een heel eigen karakter. Ter Apel staat zo als het ware met één been in Westerwolde en met het andere in de Veenkoloniën.

Het Streekhistorisch Centrum heeft als doelstelling de historie van de Kanaalstreek en aangrenzend Westerwolde te bewaren en onder de aandacht te brengen. Wij vinden het belangrijk dat er zo veel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier kennis van kunnen nemen. Dit fotoboek is echter niet louter een geschiedenisboek. Naast de beelden van vroeger is de situatie van het heden afgebeeld. Hoe het er op een bepaalde plaats nu uitziet geeft een herkenbare context aan de oude, vaak nostalgische beelden van toen. Het wil uitnodigen tot bladeren en de lezer laten verwonderen over wat er veranderd is en wat misschien juist niet. Was het vroeger mooier of heeft de moderne tijd ook een positieve bijdrage geleverd aan hoe we het dorp nu ervaren?

Het laat niet alleen Ter Apel zien, maar ook de buurtschappen die er tegenaan liggen en een heel eigen karakter hebben. Soms zijn ze opgezet met een bepaald doel zoals Agodorp of Burgemeester Beinsdorp. Ter Apelkanaal is juist ontstaan als een verbinding tussen twee kernen aan het lange lint van Musselkanaal tot Ter Apel.

Sinds de opkomst van de digitale fotografie ligt het vastleggen van de wereld om ons heen binnen ieders handbereik. Maar wat gebeurt er met al die foto’s, opgeslagen op harde schijven, geheugenkaartjes of andere opslagmedia als de techniek verandert? Een boek is onafhankelijk van techniek of energiebron, altijd raadpleegbaar en terug te zien. Afgedrukt op mooi papier telkens opnieuw door te bladeren en bij weg te mijmeren, nog steeds hèt medium om de zaken vast te leggen en een tijdsbeeld te tonen. Daarom zijn wij ontzettend blij dat dit boek er, vier jaar na het jubileumjaar, toch gekomen is. 

Het boek wordt vrijdag 28 juni in het Klooster te Ter Apel gepresenteerd.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.