ABC algemene beschouwingen VVD Westerwolde

Foto ingezonden door VVD Westerwolde

WESTERWOLDE – Hieronder leest u de algemene beschouwingen van de VVD fractie Westerwolde.

• A aanvang van onze algemene beschouwing. Ik lees mijn verhaal voor in dichtvorm om zo een ieder beter te bereiken, want anders denkt een ieder waar zit de VVD fractie nu weer over te zeiken. We nemen een iedereen ludiek een beetje op de korrel en als het te gek wordt denk maar dat het satire is en drinken we samen na afloop gewoon een borrel. Wees gerust, de VVD neemt de gemeentelijke politiek echt serieus, maar vandaag doen we het enigszins curieus.

• B is de b van bezuinigen dat moet nu wel gaan gebeuren. Dat is iets wat wij ook betreuren. Maar het is niet anders de franje moet er even af voor sommigen een grote straf. Natuurlijk gebruikt elke lokale partij met landelijke binding zijn lijntjes richting den Haag. Maar zo als ieder weet werkt dat heel traag. Zelf kunnen we ook veel doen, gewoon harder werken voor je poen. Wordt wat meer ondernemer, verkoop al die geregistreerde overhoeken nou eens. Gebouwen hebben we ook nog genoeg in het bezit, verkopen die handel voor dat het echt tegenzit.

• C is de C van onze gewaardeerde collega’s van het CDA. De VVD met een geloofssausje er over heen hoorde ik een collega een keer uitspreken. Maar daar zijn wij het niet altijd mee eens. Alhoewel ze mogen graag voor eigen parochie preken. Een echte sociale midden partij, de drie collega’s aan de rechter zijde naast mij. Maar wanneer gaan we de coalitie nou eens echt gezamenlijk aanpakken? Of blijven we over de motie van treurnis snakken.

• D is de D van Duurzaamheid NIMBY not in my Back yard lijkt de leus. Hebben we echt geen betere of andere keus? Ga open en eerlijk de discussie aan en niet voor de derde keer een discussie met een motie proberen dood te slaan.

• E is de E van Edith van der Horst, liever een bakje sla dan een Groninger metworst. Vaak zit ik met haar inhoudelijke over landbouw te klieren. Niet veel agrariërs zullen ooit stemmen op de Partij voor de Dieren. Maar het respect voor deze dame is groot als 1 mans fractie heeft ze het zwaar,
desondanks krijgt ze toch veel voor elkaar. Zelfs de VVD fractie heeft al drie keer met haar mee gestemd, al is ze te vaak ongeremd.

• F is de F van financiën en helaas hebben we tekorten. Met name bij de jeugdzorg blijven we maar bijstorten. Als raadslid balen wij ook van deze gemeenschappelijke regeling. Invloed is nihil is onze beleving. Veel meer inzicht in alle cijfers willen we graag, met een speciale commissie is onze vraag? De wethouder is vast wel op de hoogte van de motie die maandag in Stadskanaal is aangenomen. Wij hebben hem in elk geval wel vernomen. Trek a.u.b. gezamenlijk op, actie, anders wordt dit een grote strop.

• G is de G Gemeente Belangen Westerwolde, de partij zonder landelijke binding dat horen wij vaak, ook op Twitter door de grote baas is het vaak raak. Lekker makkelijk scoren en er wordt zo niet vaak verloren. Gemeentebelangen wethouders zitten al sinds 2003 onafgebroken aan de knoppen, dus Gemeente Belangen Westerwolde kan zich nu niet langer voor de financiële problemen verstoppen. We kunnen trouwens ook constateren, dat jullie je niet op voormalig gemeente Bellingwedde concentreren. Jullie 700 stemmers voelen zich niet gehoord en dat is iets waar menigeen zich aan stoort. De verhoudingen Vlagtwedde Bellingwedde liggen zo scheef, althans dat is zoals ik hoor en beleef

• H is de h van Hoomoedt van GroenLinks fractie samen met Dhr Kriek de duurzaamste attractie, maar de meeste vlieguren dit jaar en de dikste terrein auto’s van alle raadsleden. Daar is een ieder niet over tevreden. Dit was natuurlijk een makkelijke opmerking, maar we krijgen hier over zeker geen ruzie. En we gaan ook maar niet met hen in een oeverloze discussie. Want rap van tong dat zijn de heren, daar kan de VVD fractie nog veel van leren.

• i is de i van informatie, die alle ingehuurde adviesbureaus graag geven. Maar dat is niet hoe de VVD Fractie dit graag wil beleven. De dames en heren van de adviesbureaus hebben allen een vlotte babbel en krijgen veel geld voor hun snabbel. Wij denken dat dit ook best kan worden gedaan door onze eigen ambtenaren. Die kunnen deze klussen ook best wel klaren.

• J is de J van Jaap Velema onze burgemeester sinds 1 januari. De VVD fractie is content dat u de burgervader bent, ’t kon minder en echt dat is een Gronings compliment.

• k is de K van Kanjers helaas kunnen we ze niet stuk voor stuk benoemen, maar onze mantelzorgers willen wij toch even noemen. Deze complimenteren wij niet met ballonnen maar met echte cadeaubonnen. Deze wil de coalitie nu minder gaan waarderen, maar voor onze mantelzorgers voelt dit toch als degraderen.

• l is van landbouw. Vaak zit ik hier met gemengde gevoelens een ieder aan te horen en de teksten van de linkerpartijen kan mij ook niet altijd bekoren. De volgende spreuk moeten jullie maar even goed laten in werken. Ik hoop dat ik er wat van ga merken. Inspraak zonder inzicht dan kom je met een uitspraak zonder uitzicht

• m is de m van Moraliteit, daar wil deze fractie ook nog wel iets over kwijt. Een ieder raadslid doet zijn best en worden geacht om maar alles te weten, dat lukt nooit ook wij kunnen wel eens iets vergeten. Maar laat ieder raadslid in zijn waarde zeg ik dan en geen geroezemoes als je denkt dat jezelf wel alles kan.

• n is de n van Nap Drs. P.D. Nap CMC onze griffier. Samen met de dames van Barneveld en Super vormt hij de griffie. Ze ondersteunen, adviseren en faciliteren de raadsleden met veel plezier. De Bodes moet ik ook zeker even noemen ja, Jan Frikken, Dirk van der Woude, Ali Geissler en Jenny Mura.

• 0 is de o van onderwijs en dat mag wat kosten qua prijs. De RSG staat al in de steigers om klaar te zijn voor toekomstige tijden, om onze kinderen en kleinkinderen goed te kunnen bereiken en op te leiden. De wethouder weet Duits en Techniek zijn belangrijke vakken. Dit zouden wij al in het basisonderwijs moeten oppakken. Het lokale bedrijfsleven en het regionale onderwijs moeten zoveel mogelijk samenwerken. Met stageplekken of voorlichting in de klas, zo kunnen we elkaar versterken. Het college pakt laaggeletterdheid aan; de VVD zal dat zeker bepleiten. Echter kiezen voor gemeentelijke curatieve logopedische behandeling wordt niet 100% vergoed, en dat is dus geld over de balk smijten.

• p van P.V.D.A., de slimste jongens en meisjes van de klas en dat is niet zo erg, als ze zelf niet dachten dat het ook zo was. De regenten cultuur is nog niet helemaal voorbij volgens mij. De wethouders reageren nog al eens gepikeerd op vragen van de oppositie, ook de fractie voorzitter komt nog al eens met een interruptie. Vragen worden soms voor kennisgeving aangenomen. En als we te kritisch zijn is het glas weer half leeg of zijn wij aan het dagdromen. Het doet ze goed deze macht, maar volgens ons heeft niemand hier de wijsheid in pacht.

• q quick citta quick wel te verstaan de tegenhanger van citta slow en die quick spreekt menig inwoner meer aan. Alhoewel sommige dingen gaan te snel. De vierde gemeentesecretaris wordt al weer gezocht, ging het college bij de sollicitaties even te snel door de bocht. Ook een wethouder pakte zijn biezen. We krijgen in deze raadszaal veel voor de kiezen. En uiteindelijk komt het bij de bevolking terecht. Dat is voor een ieder dan weer slecht.

• r is de r van rotte kiezen daar is een heel beleid voor geschreven. Een enkele wordt goed aangepakt we gaan het beleven. Maar hoe zit het in Bellingwolde met voormalig jeugdsoos aan het Veendiep of het oude grenskantoor. Dat is iets waar ik mij vreselijk aan stoor. Niet te lang wachten wethouder anders heb je er weer meer rotte kiezen en dat voelt toch als verliezen.

• s is de s van Sellingen dat zou het vernieuwde gemeente huis dan moeten staan. Ver weg voor de mensen uit voormalig Bellingwedde om heen te gaan. De VVD fractie zegt : laat ze beide nu mooi bestaan, met 10 jaar komt er toch weer een herindeling aan.

• De T is van Ter Apel , het grootse dorp van Westerwolde in het zuiden. Een parel van een dorp maar helaas te vaak onderwerp van vervelende geluiden. Regelmatig overlast in het centrum door veiligelanders, voor inwoners en middenstanders. De VVD wil dat er sneller een gebiedsverbod komt voor rovende , stelende en overlast gevende gasten. Het wordt tijd dat de overheid Ter Apel gaat ontlasten. Iedereen moet veilig over straat lopen, dus blijven klagen lobbyen en hopen. Een 24 uur bereikbaar politiebureau in Ter Apel is een absolute must, daar is de VVD fractie Westerwolde zich zeer zeker van bewust.

• U is de u van uitstraling ofwel promoten, moeten we hier wel zoveel voor begroten. Cittaslow klinkt zo fijn en ’t kostte aanvankelijk geen florijn. Nu jaarlijks € 375.000 dit geeft (mij) barstende koppijn. Westerwolde is zo uniek, dat bekend onder het grote publiek. Zo: go met die escargot

• v is de v van vlaggen aan de vaandelstok. Daar kijken wij nog wel eens naar met veel wrok. We komen hier met elkaar niet verder mee en het was zo’n goed idee. kKosten zijn gemaakt en hij staat al klaar, o wat was het een simpel maar mooi gebaar. Nu kun je heel wat raadsessies houden, maar dit is nu een kwestie van vertrouwen. Trots op ons gebied en Vaderland. Dus waarom hier niet de vlag van Westerwolde, Groningen, Europa en Nederland?

• w is de w van woonvisie. Die kregen we onlangs voor de boeg. En het gaat de VVD fractie niet snel genoeg. Inwoners die nieuw willen bouwen willen aan de slag zodra het mag. Frustreer nu niet met allemaal regels hun plannen. Voordat je het weet heb je ze weer naar een andere gemeente verbannen. Jammer dat de Libau motie er niet door kwam. De VVD achtte onze bewoners mans genoeg om zelf te bepalen wat wel of niet kan.

•X is de x van Xenofobie oftewel vreemdelingenhaat. En daar is niemand bij gebaat. Maar de jarenlange continue overlast van de veiligelanders, maakt het wel wat anders. Maar de echte vluchtelingen zijn altijd welkom , de veiligelanders niet, die moeten direct weerom.

• Y is de y van yuppies lekker werken in stad en fijn wonen in een gemeente met veel vertier, voor mens en dier zo heerlijk langs de Ruiten Aa rivier. Ambitie om als ´woon´gemeente te profileren, volgens ons kan het college hier nog veel leren.

• z is de z van zwembad Parc Emslandermeer en daar komt de VVD fractie tegen in het geweer. Je gaat toch geen oud en afgeschreven zwembad kopen? Alleen al hete dreigement van anders gaan we hem slopen. Als het geld hier nou tegen de plinten klotste was het een ander verhaal. Het wordt een bodemloze put, zo dit is dacht ik duidelijke taal. Een onderzoek door een extern bureau berekende, dat de economische waarde van het zwembad voor de omgeving alleen al twee miljoen zou betekenen. Voor een gemeente met flinke financiële problemen, is het niet verstandig allerlei sprookjes zo maar klakkeloos over te nemen. Dus helaas de VVD is faliekant hier op tegen. Dat is ons voornemen.

Dit was onze ludieke algemene beschouwing en het was zeker anders. Natuurlijk doen we dat niet elk jaar, dus wees gerust alle tegenstanders. Het had ook te maken met de volgende feiten. We hebben nl. twee coalitiepartners die moeilijk zijn te splijten. Een dichtgetimmerd akkoord met volgens ons niet altijd goed beleid. Weinig ruimte voor de oppositie, misschien wat sprake van benauwdheid, maar de VVD wil graag constructief een bijdrage leveren, zonder ons helemaal aan de coalitie over te geven.
De fractie van VVD Westerwolde,
Pieter Dinkla en Klaas Buigel

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.