Alexander Knoth vertelt buurtbewoners over zijn plannen met zijn Kleindierpark

Foto: Jan Glazenburg

BELLINGWOLDE – Vanavond stelde Alexander Knoth buurtbewoners op de hoogte over zijn plannen met zijn Kleindierpark.

Alexander Knoth woont samen met zijn vriendin Marianne aan de Lindenlaan in Bellingwolde. Naast zijn werkzaamheden als ict-er en beheerder van een webshop voor natuurgeneesmiddelen voor knaagdieren heeft hij een Kleindierpark met exotische zoogdieren.

De oorsprong van dit Kleindierpark ligt in het midden van het land. In 1996 begon Alexander hier met het houden van exotische zoogdieren. Na enkele verhuizingen, waarbij de ruimte en dus ook de hobby grotere omvang aannam, besloot Alexander dat hij graag een mini dierentuin zou willen oprichten met als doel educatie en voorlichting over dieren.

In juli 2011 kwam de mogelijkheid om een huis met een stukje grond aan te kopen in Bellingwolde. Vanaf dat moment werd er officieel gebouwd aan het Kleindierpark. Wat begon met het houden van een aantal eekhoorns is uitgegroeid tot een mini-dierentuin met o.a. agouti’s, diverse soorten eekhoorns, beverratten, boemboeratten, stekelvarkens, wilde cavia’s, ouessant schapen, capibara’s, reuzen slakken en stinkdieren. De dieren wonen in voor hen geschikte verblijven. Hun welzijn wordt ongeveer één keer per jaar gecontroleerd door medewerkers van het NVWA ( Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) . Deze personen komen onaangekondigd een kijkje nemen.

Vorig jaar organiseerde Alexander een aantal open dagen. Deze werden goed bezocht. Om het publiek vaker te laten genieten van zijn dieren wil Alexander zijn park vaker openstellen. Het plan is om bijvoorbeeld op de zondagen en woensdagmiddagen open te gaan en misschien in de schoolvakanties. Dit om met name kinderen een educatief programma in het Kleindierpark aan te bieden.

Hiervoor heeft hij een omgevingsvergunning nodig. Alexander heeft al een aantal keer met de gemeente om tafel gezeten. Bij een van deze bijeenkomsten is besloten een informatieavond te houden voor omwonenden van Kleindierpark. Dit omdat de gemeente de indruk kreeg dat er nog wel wat onbeantwoorde vragen zijn.

Dit vond vanavond in steunstee Reiderstee plaats. Omwonenden waren per brief uitgenodigd. Hieraan gaven zo’n 20 personen gehoor. Bij de bijeenkomst waren namens gemeente Westerwolde Richard Kampyon en Brian Bijl aanwezig.

Na een korte inleiding door Richard Kampyon vertelde Alexander de aanwezigen over zijn plannen. In tegenstelling tot een aantal geruchten betreft het niet een uitbreiding in ruimte van het Kleindierpark, maar uitbreiding in openingstijden. Het wordt dus geen soort “Wildlands” vertelde Alexander, maar een park waar kinderen door aan een speurtocht mee te doen allerlei wetenswaardigheden leren over de aanwezige dieren.

Alexander doet er veel aan om eventuele overlast voor buurtbewoners te beperken. Zo heeft hij diersoorten die weinig geluid maken en worden de verblijven goed schoongemaakt. Hij wordt hierbij geholpen door een aantal vrijwilligers en stagiaires. Het Kleindierpark is namelijk ook een erkend opleidingscentrum voor leerlingen van niveau 1 tot met 4. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen er eveneens aan de slag.

Ook heeft hij een ongedierte-preventieplan. Op diverse plaatsen op het terrein staan voederdozen. Hierin heeft hij in een periode van 10 maanden één keer een ongewenst knaagdier gevangen.

Alexander wil op zijn eigen terrein vier parkeerplaatsen voor bezoekers realiseren. Dit om parkeeroverlast in de straat zo veel mogelijk te beperken.

Nadat Alexander zijn plannen uit de doeken had gedaan was er gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van op- en aanmerkingen. Niemand van de aanwezigheden zei problemen te hebben met de plannen van Alexander. Maar niet alle buurtbewoners waren vanavond aanwezig. Richard Kampyon benadrukte dat er altijd de mogelijkheid bestaat om in een gesprek met mensen van de gemeente eventuele problemen te bespreken om zo gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Wilt u ook een kijkje komen nemen bij het Kleindierenpark? Op 21 en 28 juli, 4, 11, 18 en 25 augustus gaan de deuren weer open voor het publiek.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.