Expositie fotocollages van Aletta Top en landschappen van Wessel Middelbos in de Klinker Winschoten

Foto ingezonden door Tina Drenth

WINSCHOTEN – Van 5 juli t/m 29 september is in de bibliotheek en de Klinker in  Winschoten een expositie van fotocollages van  Aletta Top en  landschappen van Wessel Middelbos.

Aletta Top (Grootegast, 1988) is een multidisciplinair kunstenaar. Zij tekent, schildert en fotografeert en gebruikt deze technieken dikwijls door elkaar. Zo ook in deze nieuwe serie fotocollages, getiteld INSTANT MEMORIES. “Ik zie mezelf in eerste instantie als iemand die verhalen vertelt – het medium waarin ik werk is in feite ondergeschikt. Wij en de wereld zitten vol verhalen. Zonder verhalen bestaat er geen wereld; alles in het leven draait om de verhalen die wij aan de dingen en gebeurtenissen toekennen. En aan onszelf.”

Deze serie INSTANT MEMORIES gaat over de (nostalgische) gevoelens achter herinneringen; verhalen die ontstaan door alledaagse, soms ogenschijnlijk nietszeggende, ogenblikken. “De kleine dingen in het leven en bepaalde herinneringen daaraan zijn ankerpunten die ons gevoelens van stabiliteit en veiligheid bieden. Ik denk dat dat voor ieder mens geldt. Dat die gevoelens – en dus ook alledaagse momenten – belangrijk zijn, wilde ik in deze serie laten zien en benadrukken. Welke alledaagse momenten dat precies zijn, en of ik ze meegemaakt heb of iemand anders, is denk ik niet zo belangrijk. Eén moment, gebeurtenis of in dit geval beeld kan door wel 1000 mensen anders geïnterpreteerd worden en voor hen allemaal om verschillende redenen bepaalde herinneringen of nostalgische gevoelens oproepen en daarom van waarde zijn.”

In zijn recente werk gebruikt Wessel Middelbos (Hoogeveen, 1976) zijn fascinatie voor transformaties van landschappen. De essentie van ons hedendaagse landschap is volgens hem beweging en verandering. De landschappen die hij schildert zijn een vertaling en opeenstapeling van verschillende processen die spelen in het landschap en die met elkaar zijn verbonden. Het schilderij is een eigen universum maar het haalt wel zijn voeding uit de wereld om hem heen, proeft ervan, kauwt erop en destilleert een nieuwe wereld . Dit creëert de mogelijkheid om meerdere afstanden en perspectieven in een beeld te plaatsen. Want het ver geabstraheerde karakter duidt geen specifiek landschap aan, maar refereert aan de processen die daarin bewegen, die het landschap duwen en verschuiven; een landschap heel vloeibaar, in beweging, zwervend , op reis.

Op 12 juli is er een feestelijk kunstuur  met een hapje en een drankje in het Leescafé van de bibliotheek, tussen 16.00 en 17.00 uur.

Deelname gratis.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.