Het Streekhistorisch Centrum komt naar u toe deze zomer!

Foto: Jaap Kok/SHC

STADSKANAAL – Deze zomer zijn de tentoonstellingen van het het Streekhistorisch Centrum (SHC) in Stadskanaal niet alleen te zien in eigen huis, maar ook op andere locaties.

200 jaar Buinersluis

In de bibliotheek van Stadskanaal  is een tentoonstelling te zien die stilstaat bij de verjaardag van één van de kenmerkende monumenten die Stadskanaal nog heeft, namelijk de Buinersluis. Deze sluis in het centrum van Stadskanaal, tussen Hoofdstraat en –kade, bestaat in 2019 200 jaar. Naar aanleiding van dit jubileum de mooiste oude foto’s van de sluis uit het archief van het SHC opgezocht en voor de expositie opgepoetst.

Het Stadskanaal werd vanaf 1765 aangelegd om het gebied te ontwateren en geschikt te maken voor turfwinning en verdere ontginning. De Kanaalgravers begonnen in Bareveld en in 1819 waren zij gevorderd tot ongeveer de huidige Buinerbrug. Om het hoogteverschil in het landschap te overbruggen, moest er een sluis bijgebouwd worden. Hoewel de Buinersluis nu vanaf Bareveld gerekend de derde sluis is, is het in ouderdom de tweede sluis in het Stadskanaal.  Aanvankelijk had deze sluis nog een enkele kolk. Er konden slechts enkele schepen tegelijk passeren. Door de toenemende scheepvaart naarmate de ontginning van de Kanaalstreek vorderde, moesten de schippers vaak op hun beurt wachten. Rondom de sluis vestigden zich kappers, bakkers en andere kooplieden. De sluis was een toplocatie! Bijna 100 jaar later werd de sluis verdubbeld.

Tegenwoordig staan de sluizen in het Stadskanaal ook op de Rijksmonumentenlijst.

 Van Lint naar Kom

In het gemeentehuis is nu een  tentoonstelling in het kader van het 50-jarig bestaan van de gemeente. Onder de titel  ‘Van lint naar kom – vijftig jaar gemeente Stadskanaal’  maakte het SHC een fototentoonstelling die toont hoe de in 1969 gevormde gemeente uitgroeide van karakteristiek veenkoloniaal lintdorp naar een dorp/gemeente met een duidelijke centrumfunctie met voorzieningen en de uitbreiding ‘achter’ het lint. Er is gebruik gemaakt van het uitgebreide fotoarchief van het Streekhistorisch Centrum, waaronder de collectie JosPé die dankzij Rotary Stadskanaal voor het SHC verworven kon worden.

De tentoonstelling 200 jaar Buinersluis is tot en met zaterdag 17 augustus te zien in de Bibliotheek. Vanaf maandag 19 augustus in Zorgcentrum Maarsheerd te Stadskanaal.

De tentoonstelling Van lint naar kom is tot en met 4 september te zien in het gemeentehuis van Stadskanaal.

Allen gratis toegankelijk tijdens de openingstijden van bibliotheek en gemeentehuis.

De tentoonstelling in het Streekhistorisch Centrum zelf,  ‘Met Open Armen, nieuwe gezichten in Stadskanaal 1940-1945’ over Stadskanaal in de Tweede Wereldoorlog, is verlengd tot en met vrijdag 23 augustus!

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.