Partij voor de Dieren trots op college en raad Westerwolde

Foto: Catharina Glazenburg

WESTERWOLDE –

Maandenlang heeft de PvdD aandacht gevraagd voor het ongebreideld uitdijen van de geitenhouderij door voortdurend vragen te stellen en met argumenten, ten aanzien van de volksgezondheid en dierenwelzijn, te komen; de ellende die uitbreidingen voor al die dieren betekent maar vooral welke gevaren deze bedrijven vormen voor de volksgezondheid. Het RIVM onderzoekt op het moment, vanwege het stijgende aantal geitenhouderijen, het toenemend aantal mensen met longontsteking, astma-aanvallen en aanverwante aandoeningen in de omgeving van geitenbedrijven.

Omdat de provincie geen enkele belemmering zag voor uitbreidingen in Westerwolde en daarmee de bal weer teruggelegd werd bij raad en college van Westerwolde, vroeg de PvdD meteen om actief handelen door, in navolging van vele provincies die hen voor gingen, tot het besluit van een geitenstop te komen.

De laatste vergadering van de gemeenteraad verscheen er ineens een voorstel voor een tijdelijke stop voor het uitbreiden van geitenbedrijven zolang de resultaten van het onderzoek van het RIVM er niet zijn, op de agenda. Helaas bleek Edith van der Horst, vlak voor aanvang de vergadering, wegens persoonlijke omstandigheden, niet aanwezig te kunnen zijn maar kennelijk heeft de fractievoorzitter van de PvdD, met haar acties in de afgelopen maanden een omslag in het denken van het gemeentebestuur bewerkstelligd, want ondanks haar afwezigheid in de raadsvergadering is het voorstel van het college ruimhartig door de raad omarmd! 


“ Ik ben blij met dit besluit omdat raad en college hiermee stelling hebben genomen en laten zien te geven om de inwoners en de dieren in onze gemeente.”  zo laat Edith van der Horst weten, die zich verheugt om na het zomerreces samen met haar collega’s verder te werken aan het welzijn van mensen en dieren in Westerwolde  Fractie Partij voor de Dieren.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.