..

Waterschap gaat controleren op naleving algemene regels

Foto: Hilvert Huizing

REGIO – Waterschap Hunze en Aa’s gaat vanaf week 30 (vanaf 22 juli) controleren op naleving van hun algemene regels.

Onttrekken grondwater 

Wanneer er in bepaalde gebieden meer grondwater wordt onttrokken dan volgens de algemene regels van Waterschap Hunze en Aa’s mag, gaan ze hier vanaf week 30 op handhaven. Op deze kaart kunt u zien in welk gebied u hoeveel kuub grondwater mag onttrekken en of u dit wel of niet moet melden.

Onttrekken oppervlaktewater 

Vanwege de droge weersomstandigheden ziet het waterschap dat het onttrekken van oppervlaktewater leidt tot een lagere waterstand. In de gebieden waar geen wateraanvoer mogelijk is, is een lagere waterstand als gevolg van oppervlaktewateronttrekking niet toegestaan.
Om welke gebieden dit gaat, vindt u in deze kaart. Hier vindt u ook terug in welke gebieden het wel is toegestaan om oppervlaktewater te onttrekken.

Mocht u in deze gebieden willen beregenen, dient u dit 48 uur van tevoren bij het waterschap te melden. Dit kan via beregening@hunzeenaas.nl.

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.