..

Tennisvereniging Borger bouwt verder

Foto ingezonden door Paulo Cardoso

BORGER – TV Borger investeert in de opwaardering van haar park. Hiervoor is een heuse bouwcommissie actief die zicht richt op baanvervanging, LED verlichting en de bouw van een nieuw clubhuis.

Bij algemene ledenvergadering is akkoord gegeven voor de ombouw van 2 tennisbanen en de aanleg van LED verlichting op de 4 resterende banen. Na het open toernooi “Regiobank open” zal in september aangevangen worden met realisatie. De plannen en financiering van een nieuw clubhuis wordt verder uitgewerkt.

TV Borger gaat van 6 naar 4 tennisbanen. Twee banen, die voorheen door Hunzedal in gebruik waren, worden geruimd. Met een aantal enthousiaste vrijwilligers is een start gemaakt met het verwijderen van het hekwerk en mos dat op de ongebruikte banen was gegroeid (zie foto).

Wat leuk is te vermelden dat TV Borger Padel mag promoten. Padel is een snelgroeiende sport wat je het beste kunt voorstellen als combinatie van squash en tennis. Vanaf het Regiobank open ligt bij TV Borger een tijdelijke Padel baan wat leden en toernooideelnemers de mogelijkheid geeft om kennis te maken met deze sport. Als de belangstelling hiervoor groot is zal TV Borger overwegen om een eigen Padel baan aan te schaffen.

Benieuwd? Bezoek dan het Regiobank Open, dat plaats vindt vanaf 26 augustus en duurt tot 2 september.

Ingezonden door Paulo Cardoso

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.