..

Partij voor het Noorden voelt verontwaardiging over keuze Shell als waterstofleverancier

GRONINGEN – De Partij voor het Noorden heeft kennis genomen van het feit dat er grote onrust is ontstaan om de bussen van Qbuzz te laten tanken met waterstof dat afkomstig is van Shell.

De Partij voor het Noorden heeft begrip voor deze onrust onder onze inwoners en met name de verontwaardiging om een bedrijf dat de laatste decennia medeverantwoordelijk is voor de mijnbouwschade, de afhandeling van deze schade en vooral emotionele schade in Groningen. Het is duidelijk dat met deze keuze volledig voorbij wordt gegaan aan de gevoelens van een grote groep mensen in de provincie Groningen. De Partij voor het Noorden stelt daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Is het College van Gedeputeerde Staten zich bewust geweest van het feit dat veel inwoners van het aardbevingsgebied juist die bedrijven die medeverantwoordelijk zijn voor de situatie in onze provincie met betrekking tot de mijnbouwschade juist niet willen zien als preferent leverancier van de Provincie?
  2. Vindt het College het gepast om zaken te gaan doen met een bedrijf dat medeveroorzaker is van de situatie waar veel inwoners in Groningen zich momenteel in bevinden?
  3. Is het College van Gedeputeerde Staten zich bewust van het feit dat de keuze voor Shell de oorzaak is van verontwaardiging zoals die wordt geuit op sociale media?
  4. Kan het College erkennen dat de keuze voor Shell behalve een financiële keuze voor de Groningers in het aardbevingsgebied niet zo’n gelukkige is?
  5. Kan het College duiden wat de redenen zijn geweest om voor Shell te kiezen, wetende dat Shell wordt gezien als een van de negatief medeverantwoordelijke bedrijven in de provincie?
  6. Is een andere, voor de inwoners van het aardbevingsgebied acceptabeler keuze nog mogelijk?

  7. Dries Zwart, Namens de Statenfractie van de Partij voor het Noorden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.