Geen omgevingsvergunning voor Kleindierpark Bellingwolde

Foto: Catharina Glazenburg

BELLINGWOLDE – De gemeente Westerwolde heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het Kleindierpark afgewezen.

Alexander Knoth woont samen met zijn vriendin Marianne aan de Lindenlaan in Bellingwolde. Naast zijn werkzaamheden als ict-er en beheerder van een webshop voor natuurgeneesmiddelen voor knaagdieren heeft hij een Kleindierpark met exotische zoogdieren.

De oorsprong van dit Kleindierpark ligt in het midden van het land. In 1996 begon Alexander hier met het houden van exotische zoogdieren. Na enkele verhuizingen, waarbij de ruimte en dus ook de hobby grotere omvang aannam, besloot Alexander dat hij graag een mini dierentuin zou willen oprichten met als doel educatie en voorlichting over dieren.

In juli 2011 kwam de mogelijkheid om een huis met een stukje grond aan te kopen in Bellingwolde. Vanaf dat moment werd er officieel gebouwd aan het Kleindierpark. Wat begon met het houden van een aantal eekhoorns is uitgegroeid tot een mini-dierentuin met o.a. agouti’s, diverse soorten eekhoorns, beverratten, boemboeratten, stekelvarkens, wilde cavia’s, ouessant schapen, capibara’s, reuzen slakken en stinkdieren. De dieren wonen in voor hen geschikte verblijven. Hun welzijn wordt ongeveer één keer per jaar gecontroleerd door medewerkers van het NVWA ( Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) . Deze personen komen onaangekondigd een kijkje nemen.

Alexander doet er veel aan om eventuele overlast voor buurtbewoners te beperken. Zo heeft hij diersoorten die weinig geluid maken en worden de verblijven goed schoongemaakt. Hij wordt hierbij geholpen door een aantal vrijwilligers en stagiaires. Het Kleindierpark is namelijk ook een erkend opleidingscentrum voor leerlingen van niveau 1 tot met 4. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen er eveneens aan de slag.

Vorig jaar organiseerde Alexander een aantal open dagen. Deze werden goed bezocht. Om het publiek vaker te laten genieten van zijn dieren wil Alexander zijn park vaker openstellen. Het plan is om bijvoorbeeld op de zondagen en woensdagmiddagen open te gaan en misschien in de schoolvakanties. Dit om met name kinderen een educatief programma in het Kleindierpark aan te bieden.

Hiervoor heeft hij een omgevingsvergunning nodig. Alexander heeft al een aantal keer met de gemeente om tafel gezeten. Bij een van deze bijeenkomsten werd besloten een informatieavond te houden voor omwonenden van Kleindierpark. Dit omdat de gemeente de indruk kreeg dat er nog wel wat onbeantwoorde vragen waren. Deze informatieavond vond op 10 juli j.l. plaats. Bij de bijeenkomst waren namens gemeente Westerwolde Richard Kampyon en Brian Bijl aanwezig. Klik HIER voor ons verslag.

Na deze bijeenkomst heeft de gemeente zich nogmaals over de aanvraag voor de omgevingsvergunning gebogen. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat de locatie aan de Lindelaan niet geschikt zou zijn voor het exploiteren van een Kleindierpark met openstelling op de woensdagen, de zondagen en in de vakanties. Letterlijk zegt de gemeente dat er geen goed woon- leefklimaat kan worden gegarandeerd en dat de activiteit in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De aanvraag is dus afgewezen.

Betekent bovenstaande dat Alexander zijn Kleindierpark nu gaat opdoeken? Nee! Het houden van kleine exotische (knaag) dieren is zijn hobby. Deze hobby wil hij graag met bezoekers delen. Het park blijft dan ook zes keer per jaar toegankelijk voor het publiek, zoals op 4, 11, 18 en 25 augustus van 10.00 tot 16.00 uur.

Om zijn plannen het Kleindierpark ook op de zondagen, de woensdagen en in de vakanties open te stellen voor het publiek te realiseren zal hij op zoek moeten naar een grotere locatie. Hij schrijft hierover op Facebook:

“Ja we kunnen wel zeggen dat we verdrietig nieuws hebben. Toen wij Kleindierpark wilde opzetten zijn we in 2011 bij de gemeente geweest om te praten over onze plannen en men zag geen problemen. Nu 8 jaar later weigert men de omgevingsvergunning en kan het Kleindierpark niet open op de huidige locatie.

Maar we laten het hier niet bij zitten! De enigste oplossing is het Kleindierpark verhuizen naar een locatie waar we wel open kunnen. We hebben jaren lang ons geld geïnvesteerd in dit project en nu het geld op is zegt de gemeente nee tegen onze plannen. Dus we gaan de hulp van onze achterban inschakelen. Er is inmiddels een crowdfunding opgezet. Via onze website kan je rechtstreeks een donatie doen aan Kleindierpark. En we zoeken naar investeerders die niet op bergen rendement zitten te wachten maar ons project gewoon willen steunen”.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.