..

Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje: Eens de Hel van Jipsinghuizen

Foto ingezonden door Ooldrik Modderman

SELLINGEN – Verslag van de wandeling Eens de Hel van Jipsinghuizen.

Woensdagmorgen was er een wandeling met wandelcoaches Els Eckhardt en Etljo Glazenburg door Jipsinghuizen. De wandeling was 8 kilometer lang. Ooldrik Modderman maakte onderstaand verslag met foto’s.


Het startpunt was bij Hotel de Waleehof te Jipsinghuizen. Er werd gewandeld langs de prachtige Ruiten Aa, door de bossen en over de Breedwisch. Onderweg werd er af en toe gepauzeerd en vertelden de wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg e.e.a. over de historie van het gebied en de huidige werkzaamheden Ruiten Aa.

De Ruiten Aa krijgt zijn oude kronkelende loop terug. Vaste stuwen worden vervangen door bodemvallen zodat vissen en vrije doorgang krijgen. In het stroomgebied wordt de waterhuishouding verbeterd. Er worden maatregelingen genomen om het water in de het dal van de Ruiten Aa langer vasthouden, zodat het in natte periodes langer duurt voordat het water afstroomt naar de Dollard. De natuur krijgt kansen om te ontwikkelen. Tegelijkertijd komen er wandel -en fietspaden en zij er voor de landbouw in het omliggende gebied mogelijkheden. Dit gebied Ruiten Aa is een pareltje in het Groningse landschap.

Breedwisch ligt aan de rand van het beekdal, ten westen van Jipsinghuizen. Het gebied wordt begrensd door de Jipsingboertange weg, de Hekkenweg en de Vossenweg. Het bestaat uit voormalige landbouwgronden die begin 2000 zijn overgedragen van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) aan Staatsbosbeheer. Het waterpeil was nog geënt op de landbouw en daarom niet geschikt voor de na te streven natuurwaarden. In 2005 is dat veranderd. Oude, gedempte veenpoelen en vennen zijn uitgegraven en herteld en (weer) verbonden met het beeksysteem van de Ruiten Aa. Om dat laatste te bereiken, zijn de ‘landbouwsloten’ gedempt. Het regenwater moet nu weer zijn eigen weg vinden (via het aanwezige reliëf) richting de beek.

De Oude Eems meander houdt Jipsinghuizen droog. Ten tweede is een oude Eems meander hersteld. De voedselrijke gronden rondom de meander zijn afgegraven, net als de gemineraliseerde venige bodemlagen. Dit om te voorkomen dat zich een ruige vegetatie ontwikkelt en om kwelwater weer de kans te geven het gebied en het beekdal te voeden. In de toekomst krijgt deze oude Eems meander een belangrijke functie. Zij wordt gebruikt om het water van de Ruiten Aa om het dorp Jipsinghuizen heen te leiden. Die Eems meander voorkomt dat, met hulp van een ‘verdeelwerk’ dat net zuiden van Jipsinghuizen zal worden gemaakt, dat het dorp ‘natte voeten’ krijgt. Ten noorden van het dorp takt de meander weer aan op de Ruiten Aa. Voorlopig stroomt het water door de meander nog in omgekeerde richting, van west naar oost, naar de Ruiten Aa. Er is een tijdelijk ‘overlaatstuw’ aangebracht, om de waterpeilen van Breedwisch alvast in te stellen op de gewenste natuurontwikkeling.

In het bos liggen zeven vennen, Eén van de vennen werd vroeger door de jeugd gebruikt als zwemparadijs van Jipsinghuizen. De wandelaars hadden ook verwacht dat de heide al in bloei zou zijn, helaas nog een beetje te vroeg, komt met door de droogte en te weinig regen.

De hel van Jipsinghuizen: In de periode van 1924-1939 werden de werklozen per tram naar Jipsinghuizen gebracht om de omgeving van het dorp vele hectares heide te ontginnen. De werklozen kregen een laag salaris ,het werk was zwaar en voor velen zeer ongewoon. In Jipsinghuizen staat een monument ter nagedachtenis aan de werkverschaffing in Westerwolde.

Het was wederom een prachtige wandeling met geïnteresseerde wandelaars en prima wandelweer.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman.
Foto’s: Ooldrik Modderman/Henk Siks.

Klik HIER voor alle foto’s

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.