..

Aanvraag uittreksel vanwege tegemoetkoming NS aan slachtoffers en nabestaanden holocaust

Foto: Andries Schoo

WESTERWOLDE, NEDERLAND – De NS geeft een tegemoetkoming aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die door hen vervoerd zijn naar concentratie- en vernietigingskampen en doorvoerkampen. Ongeveer 6000 mensen komen voor de tegemoetkoming in aanmerking. Het gaat om slachtoffers zelf, hun weduwen, weduwnaars, kinderen of erfgenamen. De tegemoetkoming is aan te vragen van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020.

Akte of uittreksel

Nabestaanden hebben een akte of uittreksel nodig om de tegemoetkoming te krijgen. Ze moeten hun relatie met het slachtoffer kunnen aantonen.

Het gaat om de volgende documenten:

  • Bij weduw of weduwnaar: uittreksel BRP met gegevens over het huwelijk. Of een huwelijksakte als iemand niet in de BRP staat
  • Bij een kind van het slachtoffer: uittreksel BRP met oudergegevens over het huwelijk. Of een geboorteakte als het kind niet in de BRP staat of als de oudergegevens niet in de BRP staan

Meer informatie en aanvragen

Meer informatie over een eventuele tegemoetkoming vindt u op: www.commissietegemoetkomingns.nl of bel: 088 7926250. Dit telefoonnummer is  maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar.

Bron: Gemeente Westerwolde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.