Waterschap Hunze en Aa’s legt natuurvriendelijke oevers aan

Foto: Jan Glazenburg

REGIO – Om de ecologie en waterkwaliteit te verbeteren zorgt Waterschap Hunze en Aa’s niet alleen voor natuurvriendelijke oevers in de beken, maar leggen ze waar het mogelijk is deze ook aan in de kanalen.

Betere leefomgeving in en op het water

Door deze natuurvriendelijke oevers ontstaat er een betere leefomgeving voor het waterleven. Het vergroot de soortenrijkdom en plantendekking in het water, en het vergroot de waarde voor de macrofauna. Denk aan schuil- en paaimogelijkheden voor vissen. 

Verschillende manieren

Daar waar gewerkt wordt aan kadeverbetering of herinrichting wordt vaak in combinatie gekeken naar mogelijkheden voor een natuurvriendelijke oever. Momenteel worden echter los daarvan in de kanalen van de Veenkoloniën en Westerwolde enkele oevers op verschillende plekken éénzijdig natuurvriendelijk ingericht volgens de kaderrichtlijn water (KRW). Dit gebeurt op verschillende manieren: door het aanleggen van een flauw talud, het creëren van luwe zones met schotten of houten damwanden en/of het verruimen van de vooroever. Het gaat totaal om ongeveer 9 km verdeeld over: 

  • Mussel Aa kanaal, bij Veele én richting Veelerveen,
  • Kanaal Veendam-Musselkanaal, boven gemaal Vennix én ter hoogte van Stadskanaal,
  • Stadskanaal, ter hoogte van Nieuwediep,
  • Boelo Tijdenskanaal, Bellingwolde

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s

Foto’s: Jan Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.