Freek Nauta nieuwe directeur-bestuurder Welzijn Westerwolde

Foto: Jan Glazenburg

WESTERWOLDE – Per 1 oktober 2019 start Freek Nauta als directeur-bestuurder bij de nieuwe stichting Welzijn Westerwolde. Op dit moment heeft de gemeente Westerwolde nog twee welzijnsstichtingen: Rzijn en de stichting Welzijn Bellingwedde. Beide organisaties fuseren op 1 januari 2020 tot de nieuwe stichting Welzijn Westerwolde.

Omdat er nog geen Raad van Toezicht is benoemd heeft het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde tot deze aanstelling besloten. Bij de sollicitatieprocedure zijn medewerkers van de huidige welzijnsorganisaties betrokken.

Freek Nauta
De heer Nauta (55) is op dit moment werkzaam als manager bij de stichting WIJ Groningen waar hij is belast met de aansturing van een wijkteam en de uitvoering van de jeugdwet, Wmo, integratie statushouders, jeugdwerk en samenlevingsopbouw.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.