Sportschool De Wenakker toekomstbestendig

Sportschool De Wenakker
Eigen foto Sportschool De Wenakker

VEELERVEEN – Sportschool de Wenakker te Veelerveen heeft medio 2018/2019 een bijzondere verbouwing ondergaan. De verbouwing is echter nog niet geheel achter de rug, ook in 2020 gaan ondernemers Koeno en Esther nog even door. Het resultaat tot dusver is dan ook een sportcentrum volledig ingericht voor een energiezuinige toekomst. Daarnaast is het toegankelijk voor een breed publiek en is het vooral erg sfeervol geworden.

Deze verbouwing is tot stand gekomen door veel eigen inzet en middelen. Daarnaast ook gedeeltelijk door een Europese Leader subsidie, provinciale subsidie De krimp en Leader Oost/Groningen. De weg naar dit resultaat kwam als volgt tot stand:
In 2008 huurde Koeno Nomden het voormalig buurthuis de Wenakker en toverde deze om tot sportschool. In 2010 kreeg hij daarbij hulp van Esther. Samen met zijn ouders en Esther zijn ze de drijvende krachten achter dit sportcentrum.
Ook werd  in 2012 ruimte vrijgemaakt in de sportschool voor een fysiotherapieruimte. Net afgestudeerde therapeute Sandra Bos-Bruining begon hier haar praktijk om de patiënten te behandelen, te begeleiden en te adviseren.
Vervolgens startten in 2015 de plannen voor de verbouwing. De subsidie werd aangevraagd en daarna begonnen een groot aantal projecten:
– verdieping uitbreiden,
– volledige binnenzijde afwerken,
– dakramen plaatsen,
– zonnepanelen en zonneboilers plaatsen,
– uitbreiding oppervlakte sportcentrum,
– twee nieuwe fysiotherapieruimtes,
– toegankelijkheid mindervaliden,
– vernieuwing terrein en tuin.
De twee nieuwe fysioruimtes hebben geen gas aansluiting. Deze worden verwarmd door middel van infraroodpanelen.

Via mond-tot-mond reclame timmert de sportschool al jaren aan de weg en daardoor blijft het ledental steeds groeien. De kracht van deze groei ligt in de persoonlijke aandacht voor de klanten en de laagdrempeligheid.

Wie nieuwsgierig is geworden kan altijd langskomen voor advies, intake en zelfs ook voor een proefles. En natuurlijk voor een kop koffie.

Eind 2019 zal een Open Dag worden georganiseerd om de sportschool officieel in gebruik te nemen als toekomstbestendig sportcentrum. Nadere informatie hieromtrent volgt via de diverse media.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Koeno en Esther, of via de website www.sportschooldewenakker.nl. Tevens zijn ze te volgen via facebook. Hier kunnen tevens lesafspraken worden gemaakt. Ook voor meer informatie over Fysiotherapie Veelerveen kunt u vinden op facebook of via de website www.fysiotherapieveelerveen.nl

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.