Boerenprotesten bij Provinciehuizen Groningen en Drenthe

GRONINGEN, ASSEN – LTO Noord heeft haar leden opgeroepen om maandagmiddag 14 oktober om 12 uur naar de provinciehuizen in Groningen en Assen te komen.

Volgens LTO lopen de provinciale beleidsregels over stikstof op verschillende punten vooruit op het rijksbeleid. Ze hebben een grote impact op boerenbedrijven en -gezinnen. LTO Noord zond hierover gisteren een brandbrief aan alle colleges van Gedeputeerde en Provinciale Staten.

Voorzitter Dirk Bruins van LTO Noord  spreekt heldere taal: “De stem van boeren en tuinders moet gehoord worden in de provincie! Maandag zullen we een duidelijke boodschap op de provinciehuizen afgeven!”

Gisteren lieten de boeren in Friesland en Brabant al van zich horen. In Leeuwarden had dit tot gevolg dat de provincie Friesland de eerder genomen stikstofmaatregelen intrekt. In Den Bosch werden geen belangrijke moties aangenomen.

Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) gaat aanstaande woensdag actie voeren. Zij gaan naar het Binnenhof in Den Haag om hun onvrede te tonen over de stikstofcrisis. Onderweg daar naar toe maken ze een stop bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven (RIVM), die
de stikstofhoeveelheden in Nederland berekend en naar buiten bracht dat ruim veertig procent van alle stikstof wordt uitgestoten door de boerensector. FDF rekent op een grote opkomst. Zij hebben op hun Facebookpagina al bijna 39.000 leden.Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.