De zorgverzekering 2020: wat verandert er?

Afbeelding van succo via Pixabay

NEDERLAND – Uiterlijk 12 november maken de zorgverzekeringen hun premies voor 2020 bekend. Wat verandert er en wat kunnen we verwachten? Reken op een hogere premie, minder korting op de collectieve zorgverzekering en een uitgebreidere basisverzekering.

Het kabinet verwacht dat de maandelijkse zorgverzekeringspremie met ruim drie euro omhoog gaat. De premies van verzekeraars die al wel bekend zijn, laten echter zien dat we waarschijnlijk te maken krijgen met een forsere stijging. Al zijn er ook goedkopere zorgverzekeringen, waarvan de maandelijkse premie naar verwachting een stuk lager zal liggen. Kiezen voor de goedkoopste zorgverzekering kan interessant zijn als je weinig zorg nodig hebt; dan maakt het immers niks uit wat er wel en niet in het pakket zit en bij welke artsen en ziekenhuizen je terecht kunt. Maar vaak is de beste zorgverzekeraar zeker niet de goedkoopste polis.

Korting collectieve zorgverzekering omlaag

De premiestijging komt doordat de zorgkosten hard oplopen. Niet alleen zijn de lonen in de zorg omhoog gegaan, ook worden behandelingen steeds duurder en wordt er meer en meer gebruik gemaakt van speciale geneesmiddelen. Naast een hogere premie, gaat ook de korting op de collectieve zorgverzekering omlaag. Waar verzekeraars tot voorheen kortingen tot 10 procent konden geven, mag dat vanaf 2020 nog maar maximaal 5 procent zijn.

Dat betekent dat iemand met een zorgverzekering afgesloten via de werkgever, vakbond of vereniging straks minder voordelen heeft. Aangezien het overgrote deel van de Nederlanders bij een collectieve verzekering zit, gaan veel mensen een nog grotere premiestijging ervaren. Het verschil tussen een gewone polis en de collectieve zorgpolis wordt hierdoor kleiner.

Basispakket uitgebreider

Daarnaast verandert er nog een heel aantal andere zaken. Zo gaat de zorgtoeslag omhoog en is de verwachting dat aanvullende verzekeringen – voor bijvoorbeeld de tandarts – minder uitgebreid worden. Het eigen risico blijft met een bedrag van 385 euro gelijk en de basisverzekering wordt uitgebreid. Dit zorgt voor de volgende wijzigingen:

  • Er komt een logeervergoeding van 75 euro per nacht voor mensen die langer dan drie aaneengesloten dagen in het ziekenhuis liggen voor een behandeling.
  • De apotheekbereiding van sommige dure medicijnen wordt vanaf 2020 wél vergoed. Ook komt het geneesmiddel Fampyra – voor patiënten met MS – in het basispakket.
  • De zorg die de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten biedt hoort vanaf 2020 in het basispakket.
  • De subsidieregeling voor de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt verlengd.
  • Het stoppen met roken wordt goedkoper doordat het eigen risico voor het begeleidingstraject wegvalt.

Dekkingen en voorwaarden

Al deze veranderingen maken het interessant om je zorgverzekering eens te vergelijken. Kijk daarbij niet alleen naar de premies van een verzekering, maar ook kritisch naar de dekkingen en de voorwaarden. Verzekeraars passen namelijk bijna ieder jaar bijvoorbeeld de vergoedingen van aanvullende verzekeringen aan. Dit betekent dat je hetzelfde bedrag betaalt als vorig jaar, maar minder vergoedt krijgt. Een overstap naar een andere zorgverzekeraar kan je niet alleen geld besparen, maar er ook voor zorgen dat je een completere verzekering hebt met een bredere dekking.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.