COA en gemeente Stadskanaal praten over mogelijke heropening AZC Musselkanaal

Foto: Msk tje

MUSSELKANAAL – Het Centraal Orgaan Asielzoekers gaat in gesprek met de gemeente Stadskanaal over de mogelijke heropening van het AZC in Musselkanaal.

Het COA heeft extra opvangplekken nodig. Dit door een hogere instroom van asielzoekers en het feit dat asielzoekers langer verblijven in de opvang. Daarnaast duurt de doorlooptijd voor asielaanvragen langer dan gewenst. Het azc in Ter Apel met een capaciteit van 2.000 plekken zit nagenoeg vol.

Een van de opvanglocaties die mogelijk weer open gaat is het voormalige AZC in Musselkanaal. Hierover gaat het COA volgende week in gesprek met de gemeente Stadskanaal. Bij dit gesprek mag ook Dorpsbelangen Musselkanaal aanschuiven.

Het AZC in Musselkanaal ging op 1 oktober 2018 dicht. Het besluit dat het asielzoekerscentrum na 25 jaar verdween kwam bij de gemeenschap in Musselkanaal toentertijd hard aan. De reden was dat er minder asielzoekers naar Nederland kwamen en er dus minder behoefte was aan opvangcapaciteit.

De gemeente Stadskanaal zag met het verdwijnen van het azc een belangrijke kern van werkgelegenheid en levendigheid verdwijnen. De vaste COA-medewerkers kregen elders een werkplek, maar dat gold niet voor andere medewerkers in het azc. Ook droegen bewoners van het azc een belangrijk steentje bij aan het vrijwilligerswerk in Musselkanaal.

Volgende week gaan het COA, de gemeente Stadskanaal en Dorpsbelangen met elkaar om tafel. Volgens Dagblad van het Noorden voelt de gemeente er niets voor het azc voor een periode van korte duur te heropenen en heeft Ben Schomaker van Dorpsbelangen Musselkanaal aangegeven dat Musselkanaal niet zit te wachten op zogenaamde “Veiligelanders”.

Bericht Rijksoverheid:

Er is meer capaciteit nodig voor de opvang van asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) loopt tegen de grenzen aan van zijn reservecapaciteit. Er wordt gezocht naar 5.000 extra plekken.

De capaciteit moet worden verhoogd om een aantal redenen. Zo is er sprake van een licht hogere instroom. Ook wordt een categorie asielaanvragen niet binnen de wettelijke termijnen afgehandeld, waardoor asielzoekers in afwachting van een besluit langer in de opvang blijven. Bij de uitstroom speelt krapte op de woningmarkt een rol. Daarnaast lopen de komende periode tien bestuursakkoorden af voor verschillende locaties die het COA graag wil verlengen.  

Al deze factoren zorgen voor een behoefte aan extra opvanglocaties. Voor het realiseren hiervan is de hulp nodig van lokale bestuurders. Dit schrijven de leden van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) aan de Commissarissen van de Koning. 

Volgens de prognoses van een half jaar geleden moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) eind 2019 ruim 25.000 asielzoekers opvangen. Dit aantal is nu al bereikt. Om de flexibiliteit in het aantal beschikbare opvangplaatsen te behouden, treft het COA voorbereidingen om extra plaatsen indirecte reservecapaciteit in te kunnen zetten door bijvoorbeeld inzet van recreatieparken. Voor een deel hiervan zijn aanvullende bestuurlijke overeenkomsten nodig. 

Om extra opvangcapaciteit te realiseren wordt de oproep gedaan om de regionale regietafels in te zetten. Hier wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe locaties. In de gesprekken in deze RRT’s zal gekeken worden naar een zo evenredig mogelijke verdeling over alle provincies. Een eerste voorstel zal op de LRT begin december worden besproken. 

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.