Nutspenning voor mevrouw Tjits Zwartsenburg-Veldkamp

BLIJHAM – Vanavond werd in dorpshuis Het Oude Wapen door Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt de erepenning en de daarbij behorende oorkonde van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen uitgereikt aan mevrouw Tjits Zwartsenburg-Veldkamp uit Winschoten.

Met de overweging, dat zij in haar functie als bestuurslid van Departement Wildervank en District Oost-Groningen vele jaren altijd trouw en accuraat was. Door haar bevlogenheid heeft ze meegewerkt aan het verwezenlijken van de doelstelling van het NUT: het bevorderen van de sociale cohesie in de samenleving”. Dit zijn de woorden, die op de oorkonde staan, die samen met de penning aan haar werden uitgereikt.

Mevrouw Zwartsenburg was blij verrast met deze onderscheiding, die zij in het bijzijn van haar familie uit handen van burgemeester Cora-Yfke Sikkema in ontvangst mocht nemen.

Mevrouw Zwartsenburg was 14 jaar voorzitter van het Nuts departement Wildervank. In deze periode is ze secretaris geworden van het bestuur van District Oost Groningen. Na de beëindiging van haar voorzitterschap van departement Wildervank op de najaarsvergadering in 2015 is ze in 2010 op de najaarsvergadering afgetreden als secretaris. In 2013 is zij als lid nog eens in het bestuur van District Oost Groningen gestapt. Haar bestuurlijke ervaringen en het hebben van veel kennis was zeer waardevol voor het District. 13 november stapt ze definitief uit het District Oost Groningen, waarmee het district ook in deze bestuursvorm stopt en verder gaat als Platform Oost Groningen.

De vergaderingen vonden altijd bij haar thuis plaats. De notulen en de afspraken, die werden gemaakt, werden altijd accuraat uitgevoerd. Een vrouw waarop je aankon.

De hoogtepunten in haar bestuurlijke tijd waren de jubilea waar ze nauw bij betrokken was.

*225- jarig jubileum van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in 2009. Een lunchbuffet en voorstelling van De Koning en De Dame werden voor de leden van de districten Noord en Oost Groningen georganiseerd in theater Geert Teis in Stadskanaal

*125- jarig jubileum van het departement Wildervank op 14 en 15 september 2012. Op 14 september een receptie en 15 september voor de leden van het departement Wildervank met als hoogtepunt het optreden van “Deep River Quartet “.

*Project: Wat doe jij? Zij heeft er mede voor gezorgd, dat dit project ook in Groningen tot stand kwam. Dit is een samenspel/spraak met een theatergroep, joker (verteller) en leerlingen van scholen. De onderwerpen, die behandeld werden gingen over pesten, meelopers, groepsdruk en de eenling in de klas.

De penning is uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t algemeen. Deze Maatschappij is opgericht in 1784 en heeft de nutscholen, bibliotheken en banken in leven geroepen.

Ingezonden.

Foto’s: Catharina Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.