Informatieavond faunabeheer goed bezocht

WEDDE – Dinsdagavond informeerde Jan Rosing belangstellenden over de achtergronden van het beheer van de Groninger fauna.

Jan Rosing is medewerker van Faunabeheereenheid Groningen. In dorpshuis De Voortgang te Wedde informeerde hij de aanwezigen over zijn werkzaamheden.

Hij vertelde over de achtergronden van het beheer van de Groninger fauna. Er werd uitlegd wat landelijk is geregeld, zoals de jachtwet en wat provinciaal is geregeld. De schade die ganzen veroorzaken en de maatregelen die worden genomen om overlast te beperken. Hoe zit de wetgeving in Nederland en de provincie in elkaar en hoe komt deze tot stand en welke partijen zitten om tafel.

Het is een complexe materie waar zorgvuldigheid en voorkomen van dierenleed hoog in het vaandel staan en waar belangen van veel partijen worden afgewogen zoals de reeënstand. Bij de afweging wordt gekeken naar de aanrijdingen met reeën. Bij de ganzen wordt gekeken naar de soort en de schade die ze kunnen veroorzaken. Oplossingen worden gezocht in het verplaatsen naar andere gebieden waar ze gecontroleerd kunnen grazen.

Deze gezamenlijke avond van IVN Veenkolonieën , IVN Westerwolde-Oldambt en KNNV Oost-Groningen werd georganiseerd door IVN Veenkoloniën.

Foto’s: André Dümmer

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.