Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Sellingerbeetse

Foto: Ooldrik Modderman

SELLINGERBEETSE – Vanmorgen was er een wandeling met wandelcoaches Els Eckhardt en Etljo Glazenburg door Sellingerbeetse. Ooldrik Modderman maakte onderstaand verslag.

Woensdagmorgen 20-11-2019 om 9.30 uur wandelaars op stap omgeving Sellingerbeetse. Deze keer bijzondere wandeling met bezoek zandafgraving.

Weer beging van winterse omstandigheden -1 graden en een dichte mist. Maar toch weer genieten ook onder deze omstandigheden en de prachtige natuur ook in deze periode. Start: kerkje Opwaarts te Sellingerbeetse. Ook het kerkje heeft zijn geschiedenis/historie bezoek de moeite waard.

Historie kerkje: in 1925 werd on Sellingerbeetse een Nederlands Hervomd kerkej gesticht met als bouwstijl de “Amsterdamse School”. De jaren daarna werd grond aangekocht en werden bijgebouwtjes geraliseerd. In 2002 dreigde het kerkje te worden gesloopt omdat er te weinig geld was om het als kerk te kunnen laten functioneren. In 2002 kerkje ondergebracht in een stichting om het te behouden.

Historie – Sellingerbeetse:’De aarde was woest en ledig’, dat ging tot halverwege de negentiende eeuw zeker op voor de Sellingerbeetse, de streek was onbewoond. Als het heel nat of heel droog was een nauwelijks te begaan zand- en veengebied. Waar heide volop groeide en bloeide, waar de schaapherder liep en de bijenkorven stonden. Plaggenhutten: Het eerste onderkomen voor mensen in Sellingerbeetse was zeer waarschijnlijk een plaggenhut, die zo rond 1850 werd gebouwd. Langzamerhand kwamen er meer plaggenhutten, maar ook houten keten werden er neergezet voor bewoning. Harm Kremer, die met negotie langs de weg liep, bewoonde zelfs een stuk tramwagen. Plaggenhutten, hutten van boomstammen en heideplaggen om in te wonen, werden vaak in één nacht, gedeeltelijk in de grond, gebouwd. Het was verboden om zomaar ergens een huis te bouwen. Wanneer het lukte om in de ochtend de haard te laten branden, zodat er rook uit de schoorsteen kwam, dan mocht het huisje blijven staan. Bij het gehucht ligt het natuurgebied het Sellingerveld In dat gebied liggen drie grote zandplassen die in de loop der jaren zijn ontstaan door zandwinning, lokaal bekend als de Beetser koeln (Beetserkuilen). Bij de plassen, die nu deels een recreatiefunctie hebben, ligt een camping.

Paradijslijk Meer Sellingerbeetse:Tussen Musselkanaal en Sellingen ligt een paradijselijk meer met blauw-groen water. Deze zandafgraving uniek vanwege zijn ‘dubbelzinnige natuurlijkheid’. Het is in feite een industriegebied maar de waterplas, die hier vanaf de jaren ’20 is ontstaan en de wilde begroeiing langs de oevers hebben een prachtig stukje natuur opgeleverd. Uitermate geschikt dus voor een recreatieterrein. Er werd gewandeld langs de Beetserkoeln door de prachtige natuur, langs en in de bossen Borgertange en Ter Borg.

Bezoek zandwinning Kremer en Zand: De wandelaars kregen een excursie en uitleg van de 2 eigenaren de gebroeders Kremer. De beiden mannen waren verrast dat we met zo’n grote groep waren/zijn. Aldus ook i.v.m. de veiligheid op het terrein mochten we in 2 kleine verdeelde groepen het terrein op. Beide heren gaven onderweg een goede uitleg en menig wandelaar was verbaasd hoe groot dit nu wel is en wat hier allemaal geproduceerd en waar het voor wordt gebruikt en wel zeer duurzame wijze.

De zandwinning:begon in 1938. Het is rivierzand dat hier circa 800.000 jaar geleden is afgezet door voorlopers van de Rijn. Het is het oudst zichtbare bodemmateriaal in Westerwolde. Tussen de zandkorrels zit glauconiet, die De Beetserkoele zijn blauwgroene waas geven. Het opgezogen zand wordt schoongespoeld en op korrelgrootte gesorteerd. Het daarvoor gebruikte water stroomt met het glauconiet terug naar het meer. De 30 meter diepe plas is in trek bij dagjesmensen.

Het bedrijf is wel op een zeer innovatieve-duurzame en energietransitie bezig:

In ontwikkeling grootste drijvende zonnepark ter wereld :

Een drijvend zonnepark met de grootste stroomopbrengst ter wereld komt op de Zuidplas in Sellingerbeetse. Het bedrijf Kremer Zand en Grind, eigenaar van de plas, gaat hierdoor compleet op de schop. Zonnepanelenbouwer Groen Leven gaat een park van 48 mW (stroom voor 13.000 huishoudens) aanleggen op de Zuidplas, die toebehoort aan de zand- en grindwinners van Kremer. Het voorstel waarmee Groen Leven zich een jaar geleden bij hen meldde, was voor de broers Hans en Chris Kremer aanleiding de eigen bedrijfsvoering eens tegen het licht te houden. Dat leidde tot een ingrijpend plan. Het gevolg is zelfs dat Kremer bijna alle activiteiten verhuist richting het Industriepark Groningen-Zuid in Ter Apelkanaal.

Gouden gedachte:Chris Kremer: ,,Toen Groen Leven bij ons aanklopte, was een van onze eerste gedachten: hoe krijgen we die stroom op het net? Het zou wel drie jaar kunnen duren voor Tennet een kabel naar het hoofdnet aanlegt. We zijn er meteen over na gaan denken of we zelf de opgewekte stroom zouden kunnen gebruiken. ’’Een gouden gedachte. Kremer zuigt naast het gewone industriezand hoogwaardig speciaal zand op in Sellingerbeetse. Dit zand wordt over de hele wereld verkocht, zelfs in landen in het Midden-Oosten waar zand genoeg is. Het Kremer-zand is van topkwaliteit en wordt gebruikt in zuiveringsprocessen zoals dat van drinkwater. Het wordt in Emmen, de tweede locatie van het bedrijf, via gas verhit om het te drogen en te ontdoen van bacteriën.

Verhuizing:De broers kwamen al snel tot de slotsom dat de elektriciteit gebruikt moest worden om het zand te drogen. Maar de opbrengst van een zonnepark is in de zomer hoger dan in de winter. Zo ontstond het idee van de verhuizing naar Ter Apelkanaal. Buizen (voor zand en water) en een stroomkabel naar Ter Apelkanaal zorgen dat alle spullen daar verwerkt kunnen worden. En het gedroogde zand kan daar ’s zomers in opslagloodsen worden ondergebracht, waardoor er ook in de winter geleverd kan worden. Tegelijk is de omgeving verlost van al die dagelijkse vrachtwagens (100 per dag). Dat maakt de operatie extra groen. Bovendien wordt er straks zonne-energie in plaats van gas gebruikt en dat past in het beleid van de energietransitie. Als klap op de vuurpijl wil Kremer de transportauto’s op waterstof laten rijden. Op een van de foto’s is huidige situatie en toekomst beeld te zien. Broers Kremer namens wandelaars bedankt voor de rondleiding.

Verslag/foto’s: Ooldrik Modderman

Klik HIER voor meer foto’s

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.