DLV Advies organiseerde bijeenkomst bij boer Hendrik Luth in Wedde

Foto: Hilvert Huizing

WEDDE – Vanuit het zesde Nederlandse actieprogramma betreffende de nitraatrichtlijn 2018-2021 krijgen maistelers op zand- en lössgronden niet alleen te maken met een verplicht vanggewas, maar ook met verplichte rijenbemesting. DLV Advies organiseerde vandaag een bijeenkomst over de resultaten van onderzaai en vanggewassen bij akkerbouwer en loonwerker Hendrik Luth uit Wedde.

De bijeenkomst begon met een voorlichting in eetcafé de Leeuw in Wedde. Daar vertelde Ap van der Bas, adviseur rundvee bij DLV Advies, over de verschillende mogelijkheden van vanggewassen in mais. Ook besteedde hij aandacht aan het toepassen van drijfmest als rijenbemesting.

Vervolgens bracht het gezelschap een bezoek aan de proefvelden van boer Hendrik Luth in Wedde. In deze proefvelden zijn in het voorjaar Italiaans raaigras en rietzwenkgras ingezaaid. Het Italiaans raaigras is door middel van een schoffelmachine tussen de mais gezaaid in juni. Het rietzwenkgras is een week na het mais zaaien ingezaaid. In het referentieperceel is het vanggewas rogge na de maisoogst ingezaaid. Van der Bas gaf daar uitleg over het werken met vanggewassen in de maisteelt.

Info en foto’s ingezonden door Hilvert Huizing

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.