Groninger VVD en CDA hameren op verduidelijking van stikstofregels

Foto: Provincie Groningen

GRONINGEN – De Statenfracties van VVD en CDA vinden dat de huidige regels nog te vaak leiden tot onrust en verwarring. Deze verwarring constateren zij niet alleen in de agrarische sector, maar ook andere sectoren die veel met de sector te maken hebben, zoals de financiële wereld.

Dit werd wederom bevestigd tijdens een werkbezoek van de partijen aan agrariërs in Westerwolde. “De onduidelijkheid en onzekerheid zetten een rem op de bereidheid om te investeren in het bedrijf, terwijl juist dat nu zo belangrijk is voor de innovaties die de uitstoot kunnen verminderen” aldus de liberalen. 

VVD-voorman Erik Jan Bennema stelt dat provincie haar beleidsregels goed moet uitleggen: “wij zien nu nog te vaak dat er onduidelijkheid is over de werking van de nieuwe regels, dat kan niet de bedoeling zijn. De provincie moet niet alleen goed beleid maken, maar ook ervoor zorgen dat deze goed begrepen wordt door de mensen die er mee moeten werken. Daar is nog een grote stap te maken.” 

Om voor duidelijkheid te zorgen heeft de liberale voorman samen met CDA-fractievoorzitter Robert de Wit schriftelijke vragen ingediend over de uitleg van de regels. De liberalen deden dat al eerder in september van dit jaar, maar het College van Gedeputeerde Staten heeft daar tot op vandaag nog geen antwoord op kunnen geven. In de nieuwe vragen willen ze aan de hand van casusvragen concrete uitleg over hoe de stikstofregels van de provincie werken. “Regels moeten leiden tot duidelijkheid, niet tot onrust. Dat is nu wel het geval en dat is niet goed” aldus Bennema. 

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.