Internationaal fietsberaad werpt vruchten af

Foto: Henk Schepers.

REGIO – Het eerder dit jaar in gang gezette fietsberaad binnen de Eems Dollard Regio (EDR) lijkt in een behoefte te voorzien. Dat bleek op de eerste, in Ter Apel gehouden, échte vergadering. Vastgesteld werd dat het fietstoerisme in Groningen en Drenthe, evenals het Radtouristik in het Emsland en Ostfriesland hoge politieke prioriteit geniet.

Om praktische en technische zaken als routebepijling, vergunningenstelsel, veiligheidsmaatregelen en toertochten beter op elkaar af te stemmen werd besloten op korte termijn met direct betrokken organisatoren te proberen hierin meer afstemming en harmonie te bereiken. Van Duitse zijde zal hieraan worden deelgenomen door de Kreissportbund Emsland en de Rad Sport Club Papenburg.

De jaarlijkse grensoverschrijdende Giro zonder Grenzen zal via de KSB Emsland ook in Duitsland meer onder de aandacht worden gebracht. Inmiddels is er ná de traditionele opstapplaats in Zandberg ook aan Duitse zijde, en wel in Aschendorf, een mogelijkheid om van start te gaan voor de 110 kilometer tocht.

In overleg met de Baron en de Baronin von Landsberg-Velen van het Ferienzentrum Schloss Dankern wordt gepoogd hier een startplaats voor de zgn. Picknick-Giro (55 kilometer) in te richten. In dit geliefde vakantiecentrum als ook in de naaste omgeving verblijven in mei vele fietsliefhebbers en getracht wordt deze bij dit toeristisch/sportieve evenement te betrekken. De burgemeester van Haren/Ems, de heer Markus Honnigforth, heeft de datum 17 mei 2020 inmiddels in zijn agenda vrij gehouden om met zijn actieve deelname het goede voorbeeld te geven. “Die beste Ideen hab’ ich auf meinem Fahrrad”, liet de heer Honnigforth onlangs via de Meppener Tagespost weten.

Tenslotte werden de gespreksdeelnemers bijgepraat over de stand van zaken rond het plan Groningen, Bourtange en Coevorden op te nemen in het “Streckenplan” van de Ronde van Duitsland in 2022. In dat jaar wordt 350 jaar Groningens Ontzet gevierd, terwijl ook in Coevorden wordt herinnerd aan het boze voornemen van Bommen Berend in het jaar 1672. De Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken en de speciaal opgerichte Stichting 350 jaar Groningens Ontzet hebben dit plan inmiddels enthousiast omarmd, terwijl er ook vanuit Coevorden positieve signalen zijn ontvangen.

Ingezonden door Wim Mensen

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.