Film over de veenkoloniale landbouw in Streekhistorisch Centrum

Foto: SHC

STADSKANAAL – Op zondagmiddag 15 december wordt in het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal de film  ‘De Blinkende Spade’ vertoond.

Deze film werd in 1953 gemaakt ter gelegenheid van de herdenking van het vijftigjarig bestaan van de Veenkoloniale Boerenbond. Het was in dat jaar bovendien exact honderd jaar geleden dat de Oost-Groninger landbouwers zich gingen organiseren. De ruim anderhalf uur durende film brengt de ontstaansgeschiede­nis van de Groninger Veenkoloniën in beeld en laat op treffende wijze de agrarische ontwikkeling van dit gebied tot ca. 1950 zien. Onderwerpen als de vervening, het ontstaan van de landbouwindustrie, de landbouwcrisis in de jaren na 1880 en de introductie van de kunstmest komen uitvoerig aan de orde.

De film begint om 14.30 uur. Reserveren wordt aanbevolen. Dat kan tijdens kantooruren op 0599-612649 of per mail: info@streekhistorischcentrum.nl.

Bij de foto: Vooruitgang in de landbouw: een zelfbinder getrokken door drie paarden bij Zuidwending, ca. 1930. Collectie Streekhistorisch Centrum.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.