Nieuw logo voor Stichting Zorgcentrum De Blanckenborg

BLIJHAM – Stichting Zorgcentrum De Blanckenborg in Blijham heeft een nieuw logo en daar zijn ze trots op! Het oude logo heeft hen 53 jaar veel goeds gebracht maar het is tijd om afscheid te nemen. Een nieuw logo en daarbij passende slogan is meer in lijn met hun identiteit.

Het logo van de Blanckenborg is frisser en eigentijdser geworden. Het geeft beter weer waar de huidige organisatie voor staat: Welzijn en Leefplezier, vanuit warmte en betrokkenheid. Zorg en diensten vanuit het hart gegeven aan ouderen die deze ondersteuning nodig zijn ( van steuntje in de rug tot volledige zorg).

In het nieuwe logo zijn verschillende kleuren opgenomen. Die verschillende kleuren staan symbool voor de verschillende soorten of groepen mensen die een plek hebben binnen de Blanckenborg.

Het nieuwe logo en nieuwe huisstijl kunt u binnenkort overal aantreffen, op de website, social media en op de OpStapBus e.d.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.