Appelbomen als dank voor de omgevingsvisie

Foto: Catharina Glazenburg

SELLINGEN – De gemeente Westerwolde plant 20 appelbomen als dank voor de inwoners en scholen die hebben meegedacht in de omgevingsvisie.

Dit voorjaar hebben de dorpsraden, twee scholen en andere inwoners in drie gebiedssessies meegedacht over de omgevingsvisie van de gemeente Westerwolde. De plaatsen en de twee scholen krijgen hiervoor als
dank een appelboom. Deze appelboom staat in het teken van positieve gezondheid, voor zowel de omgeving als de inwoners zelf. De gemeente beheert en onderhoudt de bomen.

Omgevingsvisie en omgevingsplan
In de omgevingsvisie staat omschreven wat belangrijk is voor Westerwolde op gebied van wonen, werken en leven. Bijvoorbeeld: aandacht voor het bijzondere landschap en cultuurhistorie, ruimte voor lokaal ondernemerschap of goede wegen en verbindingen. In de omgevingsvisie komen onderwerpen als verkeer en vervoer, natuur, water, gezondheid en milieu samen. De omgevingsvisie van Westerwolde wordt in januari 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Naar aanleiding van de omgevingsvisie wordt een omgevingsplan gemaakt, die de huidige bestemmingsplannen gaat vervangen.

HIER staat een lijst met locaties waar de bomen geplant worden.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.