Stichting Platform Storm hekelt geluidsonderzoek gemeente Borger Odoorn

Foto: Catharina Glazenburg


NIEUW BUINEN – Stichting Platform Storm hekelt het geluidsonderzoek van de gemeente Borger Odoorn : onvolledig, onzorgvuldig, niet onafhankelijk en duur.

Nadat Stichting Platform Storm de offerte in handen kreeg betreffende het geluidsonderzoek wat de gemeente Borger Odoorn wil doen na plaatsing van de windturbines, heeft zij deze naar diverse specialisten gestuurd. Uit hun analyses bleek een aantal belangrijke punten. Het gaat om een groot bedrag, het onderzoek is alleen gericht op hoorbaar geluid en mist een meting in het Laag Frequent geluid, de metingen vinden plaats op de gevel en niet in huis, de afbeeldingen van o.m. de geplande windturbines zijn niet correct en als klap op de vuurpijl: de partij die de offerte heeft gemaakt is niet onafhankelijk en maakt regelmatig (positieve) rapporten voor de windindustrie.

Jan Nieboer van Platform Storm: “Onze Stichting heeft uitvoerig gelobbyd voor een nulmeting (meting als de windturbines nog niet draaien) met betrekking tot gezondheidsschade door Laag frequent Geluid. Helaas zonder resultaat. Daarom verbaasden wij ons over het bericht dat deze gemeente nu wel een meer dan 200.000 Euro kostend geluidsonderzoek wil uitvoeren.

Uiteraard zijn we blij dat de gemeente wel een onderzoek wil doen naar geluidsoverlast, maar nu er alleen HOORBAAR geluid wordt gemeten in plaats van het gezondheidsschade veroorzakend NIET HOORBARE Laag Frequent Geluid is het een zinloos onderzoek!”

Stichting Platform Storm heeft niet alleen de gemeente maar ook de Raadsleden en Griffie Tweede Kamer om hun bevindingen kenbaar gemaakt in een brief en verzocht om een volledig, correct onderzoek van een onafhankelijke partij.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.