Stichting Nedersaksenlijn blij met haalbaarheidsonderzoek Tweede Kamer

Foto: Andries Schoo

REGIO – De Stichting Nedersaksenlijn is blij met de grote steun van de Tweede Kamer voor een verder haalbaarheidsonderzoek naar de komst van de Nedersaksenlijn.

Vorige week besloot de voltallige Tweede Kamer hiertoe na een motie van Kamerlid Stieneke van der Graaf. De Nedersaksenlijn is een directe treinverbinding tussen Groningen, Emmen, Almelo en Enschede. Deze verbinding wordt mogelijk door een ontbrekend stukje spoor tussen Stadskanaal, Ter Apel en Emmen te realiseren. De kosten hiervoor worden geraamd op circa 600 miljoen euro.

De Tweede Kamer laat eindelijk zien dat het echt om de regio geeft. Dat is belangrijk, want in onze grensregio staat veel op het spel. Als regio willen we zo graag iets doen aan betere kansen op de arbeidsmarkt en het bieden van gelijke kansen aan de jeugd. Dan moeten we echt beter bereikbaar worden dan we nu zijn. Vier uur reistijd per dag met de bus naar en van school in Groningen is voor veel jongeren in de regio de dagelijkse werkelijkheid, de Nedersaksenlijn halveert die tijd. Studeren in Enschede en Leeuwarden komt binnen bereik. Voor forensen zou het een geweldige stimulans zijn om in de regio te wonen en elders te werken. OostGroningen heeft veel potentie en de Nedersaksenlijn kan dit nog vergroten.

De Stichting Nedersaksenlijn voert in de schaduw van de grotere broer, de Lelylijn, een slagvaardige lobby. We profiteren van het feit dat alle landelijke- en provinciale politieke partijen zien hoe belangrijk de Nedersaksenlijn is voor onze grensregio. Ben je voor duurzaamheid dan is investeren in het spoor een must.

In een eerder uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek bedroegen de kosten 250 miljoen Euro. In dat rapport werd er van uitgegaan dat de Nedersaksenlijn gebruik kon gaan maken van een aantal gelijkvloerse overwegen, met slagboom dus. In het nu uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek, in opdracht van de Provincie Overijssel, wordt omwille van de veiligheid gebruik gemaakt van meerdere spoorviaducten die kostenverhogend werken. De Stichting Nedersaksenlijn ziet graag dat het Rijk de nog uit te voeren haalbaarheidsstudie, met de Nedersaksenlijn als hoofdverbinding, uitvoert in de vorm van een brede verkenning naar een versterking van het openbaar vervoer in en tussen Oost-Groningen, Zuidoost-Drenthe, Noordoost-Overijssel, Twente en het Duitse grensgebied.

We kijken met een goed gevoel terug op 2019, het jaar waarin de Nedersaksenlijn definitief op de agenda kwam te staan. “Op 26 februari dit jaar hadden we een bomvol Hotel Boschhuis in Ter Apel. Iedereen die daar bij was zegt nu: er hing daar iets speciaals in de lucht. En wat heet, na een forumdiscussie van anderhalf uur werd duidelijk dat zowel de provincies Groningen, Drenthe als Overijssel voorstander zijn van de Nedersaksenlijn. Terwijl in de maanden daarvoor de scepsis nog heel groot was.”

De komende tijd gaat de Stichting Nedersaksenlijn enthousiast door op de ingeslagen weg. We hebben uitstekende contacten met bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenten en bestuurders uit Groningen, Drenthe, Overijssel én Duitsland. De Duitsers zien de Nedersaksenlijn ook helemaal zitten, gezamenlijk vormen we nu al een soort Nedersaksisch verbond. Met zijn allen gaan we er voor zorgen dat het Rijk niet anders kan dan besluiten tot de aanleg van een klein stukje ontbrekend spoor.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.